Ny Nortura-sjef klar for tøffe utfordringer

Ny Nortura-sjef klar for tøffe utfordringer Oslo – Jeg vil arbeide aktivt for å få fram de gode sidene ved norsk kjøttproduksjon. Og vi må bygge disse inn i produktene,… Les mer

Ny Nortura-sjef klar for tøffe utfordringer

Oslo – Jeg vil arbeide aktivt for å få fram de gode sidene ved norsk kjøttproduksjon. Og vi må bygge disse inn i produktene, slik at norske forbrukere skjønner at det er forskjell på biff fra Folldal og biff fra New Zealand. Det gjelder både med tanke på klima, og dyrevelferd.

Av: Per A. Sleipnes

Anne Marit Panengstuen (56) er kvinnen som nå skal lede Norges desidert største kjøttkonsern. Hun kom fra jobben som administrerende direktør og president i Siemens AS, og tiltrådte 1. september som ny konsernsjef i Nortura SA.

På spørsmål om hvorfor hun ønsket seg jobben som konsernsjef i Nortura, er hun klar:

– Nortura er et spennende konsern med mange forskjellige utfordringer og muligheter. Samtidig som det er et kommersielt konsern, har det et bredt og stort samfunnsoppdrag som omfatter mange av temaene som er aktuelle i dagens samfunnsdebatt. Jeg tror vi kan være med på å finne løsninger innenfor temaene bærekraft og helse som veldig mange i dag er opptatt av.

Tøffe tider

At hun får hektiske og tøffe arbeidsdager som toppleder for Nortura, er det neppe tvil om. Hennes forgjenger, Arne Kristian Kolberg, måtte gå på dagen for temmelig nøyaktig ett år siden som følge av «manglende resultatoppnåelse». En måned senere trakk økonomisjefen seg og måneden etter gikk HR-direktøren av.

– Bekymrer det deg at så mange i ledergruppen i Nortura har sluttet i løpet av det siste året?

– Etter en måned i jobben kan jeg konstatere at jeg jobber sammen med sterke fagpersoner og folk som brenner for jobben sin. Jeg er trygg på at det finnes mange kompetente mennesker i Nortura og fokuserer mer på disse enn de som ikke lenger er hos oss.

– Lønnsomheten må bedres

– 700 millioner skal spares inn gjennom ulike tiltak i Norturas eget forbedringsprogram. Hva ser du på som den aller største oppgaven/utfordringen i Nortura akkurat nå og er det økonomisk krise i selskapet slik enkelte hevder?

– Vi må få på plass en bedre lønnsomhet i selskapet og det er det aller viktigste for meg nå. Uten lønnsomhet får vi ikke mulighet til å investere videre i selskapet og merkevarene våre.

– Og da kommer vi vel ikke unna nedbemanninger og omstrukturering. Du har erfaring fra nedbemanningsprosesser i din tidligere jobb som Siemens-topp og vil du bruke denne erfaringen nå i din ny jobb og på den måten redusere staben i Nortura?

– Nortura har gjennomgått store endringer de siste ti årene både med tanke på fabrikkstruktur og antall årsverk. Vi har nylig redusert antall administrative årsverk med omtrent 20 prosent. Vi jobber fortsatt med å redusere kostnader der det er riktig, men vi må rigge oss for bedre lønnsomhet også på andre måter.

– Hvordan er det som toppleder å balansere økonomiske og menneskelige hensyn i nedbemanningsprosesser?

– Min erfaring er at med god informasjon, skjønner folk hvorfor bedriften nedbemanner. Vi må derfor gjøre det ordentlig og ryddig, slik at folk føler seg rettferdig behandlet. Da går det stort sett greit. Og man må selvfølgelig bruke tid på de menneskene denne prosessen berører.

Fra Toten

Anne Panengstuen bor på Årnes i Akershus, men er oppvokst på et småbruk på Toten. Familien drev med grønnsaker og hun ble tidlig involvert i driften. 56-åringen er overbevist om at hun gjennom dette, fikk mye god lærdom.

– Oppveksten på Toten var trygg og god. Jeg vokste opp i ei bygd der alle kjente alle. Mye var basert på landbruk og tilhørende servicenæringer. Å vokse opp på et småbruk, gjorde at jeg lærte å planlegge og strukturere tiden min. Var det en sjanse for at det skulle settes løk i løpet av uka, måtte jeg trå til.

Presset bransje

– Kjøttbransjen er i øyeblikket under press fra flere hold. Det dreier seg om dyrevelferd, helse og ikke minst miljø. Hva tror du må gjøres for å redusere dette presset og gjøre bransjens aktører mer «spiselige» og hva tenker du spesielt om Nortura i dette bildet som landets største aktør på kjøtt?

– Norge produserer rødt kjøtt med en tredjedel av den globale klimabelastningen. Vi gjør det med svært lav bruk av antibiotika og god dyrehelse. Det ligger mye hardt arbeid bak dette som vi skal bygge videre på. Selv en av forfatterne bak EAT-rapporten mente Norge har så gode forutsetninger for kjøttproduksjon at vi kan opprettholde den produksjonen vi har i Norge. Vi i Nortura skal bidra helhjertet til å få ned klimautslippene fra gård, industri og transport i tråd med klimamålene og vi skal redusere matsvinn til et minimum. Etter hvert som det blir en økt bevissthet i befolkningen, tror jeg folk flest vil kjøpe det kjøttet som har minst klimaavtrykk, snarere enn å avstå fra kjøttspising.

Dro til Kongsberg

Som 19-åring dro Anne Panengstuen til Kongsberg for å ta ingeniørutdanning. Rett etter ingeniørutdannelsen, begynte hun i Siemens i Oslo. Da var hun 22 år. Senere –på kveldstid – tok hun økonomiutdannelse ved siden av. Panengstuen har dermed 34 års fartstid i det tyske industrikonsernet, som er kjent for sine elektronikkprodukter og hvitevarer.

Panengstuen ser flere paralleller mellom Siemens og Nortura:

– Begge er store, kompliserte virksomheter med veldig mange folk som har mye å si. Begge selskapene opererer i et marked i endring, innenfor mange bransjer, og har ulike verdikjeder. Forskjellen er at Norturas råvarer er levende vesener. Da får du en tilleggsdimensjon. Man kan ikke bare stoppe å produsere når man ser at forbruket går ned. Da er alt produksjonen i gang.

– Sunn konkurranse viktig

– I Norge er Nortura den dominerende aktøren i kjøttbransjen, særlig på råvaresiden. Hva tenker du rundt den konkurransesituasjonen vi i dag har mellom de frittstående kjøttbedriftene (KLF-bedriftene) på den ene siden og samvirket på den andre siden?

– Sunn konkurranse må ligge til grunn for vår bransje, og det opplever jeg at vi har. Det er ingen tvil om at markedet har endret seg mye over mange år og at det også har utfordret oss i Nortura. Samtidig har Nortura rollen som markedsregulator og den jobben skal vi gjøre på en skikkelig og transparent måte. Bransjesamarbeid til vårt felles beste, eksempelvis gjennom vårt felles eierskap i Animalia, er både nødvendig og positivt i et lite land som Norge.

Resultatorientert

– Beskriv deg selv som person?

– Jeg er en jordnær type, og blir av mine omgivelser karakterisert som en teamleder. Jeg bruker folkene rundt meg og det er viktig for meg. Jeg er dessuten klar og direkte i min kommunikasjon, og liker å se resultater.

– Ditt personlige forhold til kjøtt og kjøttprodukter?

– Jeg vil anta nokså normalt i norsk sammenheng. Familien spiser taco på fredag og selv spiser jeg både rødt og hvitt kjøtt som en del av et balansert kosthold. I helgene koser jeg meg ofte med en biff og et glass rødvin.

– Familie, hobbyer og fritidssysler?

Jeg er gift, og har fire barn – to gutter og to jenter. Mine interesser spenner har spennvidde fra hus/hage, via hytteliv og ikke minst oppfølging av barna. Da blir det ikke mye tid til overs, fastslår Norturas nye toppsjef.

Siste saker