– Bør du ha et holdingselskap?

Det kan ha stor betydning å ha rett struktur på eierskapet dersom du skal selge bedriften. Av Per Jørgen Foss, bedriftsrådgiver, Bright Performance Kjøttbransjen vil i en artikkelserie, ved hjelp av… Les mer

Det kan ha stor betydning å ha rett struktur på eierskapet dersom du skal selge bedriften.

Av Per Jørgen Foss, bedriftsrådgiver, Bright Performance

Kjøttbransjen vil i en artikkelserie, ved hjelp av firmaet Bright Performance, belyse ulike tema knyttet til generasjonsskifte og eierskifte. Og det sentrale spørsmålet også for mange ledere i vår bransje er dette: Hva gjør du som bedriftseier med bedriften når du skal gjøre noe annet?

– Neste generasjon eller selge eksternt? (Bladet Kjøttbransjen nr. 7, 2023)

Vi bruker ordet holdingselskap om et selskap som har som hovedformål å eie aksjer i andre selskaper. I enkelte sammenhenger kan betegnelsen investeringsselskap være mer treffende. Det er flere grunner til å velge holding, men også noe som taler mot.

Fordeler med holdingselskap

1. Utsettelse av skatt: For mange er dette et avgjørende punkt. Det utløses ikke skatt når et holdingsselskap selger aksjer de eier med gevinst. Videre utløses det kun skatt av tre prosent (pt.) av et mottatt utbytte (med mindre man eier mer enn 90 prosent i selskapet som avgir utbyttet). Et holdingselskap er derfor aktuelt dersom inntekter i form av utbytte, salgsgevinst, konsernbidrag eller lignende er større enn det eierne trenger å ta ut til privat forbruk. «Overskuddet» her kan dermed i all hovedsak investeres i nye prosjekter uten å betale skatt først.

2. Fleksibilitet ved flere eiere: Dersom det er flere eiere i et driftsselskap, så er det ofte slik at behovet for direkteavkastning (utbytte) kan variere. Noen vil ønske å ta ut mest mulig til eget forbruk, mens andre vil ønske å reinvestere sine penger. Dette løses ved at man utbetaler utbytte til den enkeltes holdingselskap, som i sin tur selv kan bestemme hvordan de ønsker å disponere utbyttet videre. I slike tilfeller anbefaler vi alltid å skrive en god aksjonæravtale. (Se senere artikkel om aksjonæravtale)

3. Finansiell fleksibilitet: Dersom man eier og kontrollerer flere aksjeselskap, så gir en holdingstruktur med et felles eierselskap (holdingselskapet) en mulighet til å yte lån, gi konsernbidrag eller på annen måte utnytte finansielle posisjoner mellom selskapene i konsernet. Dette gir både fleksibilitet, kan gi lavere finanskostnader og også noe lavere risiko. I tillegg kan man utnytte skattemessige underskudd mellom selskapene og dermed (tidsmessig) optimalisere skattebelastningen.

– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter (del 1) (Bladet Kjøttbransjen nr. 8, 2023)

Ulemper med et holdingselskap

1. Kostnader: Det er kostnader forbundet med etablering av et holdingsselskap (pt. 5600 kroner), og kostnader til regnskap og drift.

2. Ikke skattefradrag: På samme måte som et holdingselskap ikke betaler skatt av aksjegevinster, så får man heller ikke skattemessig fradrag for tap.

3. Risiko: Dersom alle utbetalinger fra et driftsselskap til et holdingsselskap i utgangspunktet er et resultat av arbeid utført av eieren av holdingsselskapet, så kan det bli såkalt gjennomskjæring fra skatteetaten hvor et slikt utbytte omklassifiseres som lønn, med påfølgende krav om skatt og arbeidsgiveravgift. Dette må man være oppmerksom på dersom driftsselskapet er lite og det ikke er ansatte ut over eiere i driftsselskapet.

Det er relativt komplisert å etablere holdingstruktur i ettertid i Norge, og det kan medføre en god del kostnader. Vi anbefaler derfor alle som finner ut at de bør ha holding om å gjøre det i forbindelse med etablering av driftsselskapet, eller f.eks. ved kjøp av et driftsselskap.

Skal du etablere holding fordi du skal selge, må du påregne nok tid og vi vil sterkt anbefale bruk av en rådgiver. Ikke bare fordi prosessen kan være komplisert, men også fordi det trigger andre spørsmål så som eierskap, samarbeid mellom aksjonærer, styring, ledelse og finansiering. Kontakt gjerne oss i Bright Performance.

– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter (del 2) (Bladet Kjøttbransjen nr. 1, 2024)

Siste saker