Den Stolte Hane med historisk godt fjorår

Den Stolte Hane med historisk godt fjorår OSLO: Den Stolte Hane fikk et svært godt fjorår både med hensyn til resultat og utvikling i tallet på produsenter. Av en omsetning… Les mer

Den Stolte Hane med historisk godt fjorår

OSLO: Den Stolte Hane fikk et svært godt fjorår både med hensyn til resultat og utvikling i tallet på produsenter.

Av en omsetning på halvannen milliard kroner i 2019, satt selskapet igjen med resultat før skatt på 133 millioner kroner. Det er økning på nøyaktig 30 millioner kroner fra året før. Driftsresultat endte på 136 millioner kroner (105 millioner kroner i 2018). Ettersom omsetningen økte med 100 millioner kroner i samme periode, er selvsagt adm. direktør Fredrik Strømmen (bildet) svært tilfreds med utviklingen.

170 millioner

– Vårt selskap fikk det beste resultatet siden 2013. Det året endte vi resultatmessig på 170 millioner kroner, men de to påfølgende årene ble tøffe for oss ettersom vi mistet Ica. Men siden bunnåret i 2015, har det sakte, men sikkert gått oppover, sier Strømmen.

– Da Coop kjøpte Ica, fikk vi mye av posisjonen vår tilbake, selv om vi fikk et mindre volum enn det vi mistet ved Icas bortfall. Etter den tid har vi også kommet inn i NorgesGruppen, og de siste fem årene har markedsandelen vår økt fra 20 til godt over 30 prosent i dagligvaremarkedet. Det er svært gledelig, poengterer han.

Økt oppgjørspris

– Dere har hatt utfordringen knyttet til produsenter i Rogaland. Er disse nå ryddet av veien?

– I fjor sommer varslet 24 kyllingprodusenter i Rogaland at de ville la kyllinghusene stå tomme de tre siste månedene av året. Årsaken var misnøye med avregningsprisen. Dette ble ryddet opp i raskt takket være «konstruktive diskusjoner» med produsentene. Vi har bl.a. økt oppgjørsprisen og produsentene har fått et betydelig løft. Med andre ord en tettere dialog mellom produsentgruppa og ledelsen i DSH, understreker Fredrik Strømmen.

Godt egg-år

– Hva var mest gledelig i 2019?

– Fjoråret vil jeg betegne som et «unormalt godt år» for egg. Det var svært oppløftende. Den viktigste grunnen til at vi vokste så mye på egg, var at DSH solgte egg til to kunder. Det var utfasing hos Rema og innfasing hos Coop. Utfasingen gikk saktere enn innfasingen, påpeker DSH-direktøren.

80 produsenter

Dagligvaremarkedet for kylling vokste med ni prosent i verdi og to prosent i volum i 2019. Egg er mer stabilt.

DSH har i øyeblikket drøyt 80 produsenter og antallet vokser hele tiden. Det har med den generelle markedsveksten å gjøre.

Konkurrenten Nortura mistar rundt én prosent av produsent av sine produsenter hvert år. Dette tallet gjelder alle Norturas kjøttproduksjoner – ikke bare kylling.

Tar fra Nortura

– Vi har fått 45 produsenter fra Nortura de fem siste åra. Da Nortura mistet noe av det volum de hadde i NorgesGruppen, hadde de for mange produsenter i forhold til det volumet de hadde behov for. Da vi overtok disse produsentene, hindret vi en situasjon der vi bygde opp nye produsenter, mens andre produsenter mistet grunnlaget sitt. Forsvarlig rekruttering er et samfunnsansvar, avslutter Fredrik Strømmen.

Kyllingboom sommer

Koronasituasjonen har for øvrig, paradoksalt nok, gitt kyllingmarkedet et voldsomt løft.

Veksten i 2020, etter korona, er nemlig formidabel på kylling i dagligvaresegmentet. Veksten er på hele 29 prosent i verdi (fersk/frys) fra medio juni til medio juli. Hjemmekonsumet er økt betydelig fordi vi spiser flere og større måltider hjemme, reiser mindre, jobber hjemme og uteliv har vært begrenset. I tillegg kommer et betydelig løft som følge av at kylling ikke kan hamstres i grensebutikkene i Sverige.

Siste saker