Det enkle er ofte det beste – også for grisen!

Det enkle er ofte det beste – også for grisen! Skiptvedt Å skape seg en jobb og være tilfreds med det man gjør sammen med familien, er for de fleste… Les mer

Det enkle er ofte det beste – også for grisen!

Skiptvedt Å skape seg en jobb og være tilfreds med det man gjør sammen med familien, er for de fleste selve drømmen! Hos ekteparet Siw Wasenius og Reidar Andersen i Skiptvet i Østfold ser det ut som tingene går opp i en høyere enhet med utegris og funksjonelle løsninger.

Både Siw Wasenius og Reidar Andersen er kjente navn i Skiptvedt-samfunnet.

Både Siw og Reidar er kjente navn i Skiptvedt-samfunnet. Reidar for sin jobb som kraftfôrsjåfør med eget transportselskap, og Siw med fortid som bl.a. fagsjef for gris i Nortura og forskningssjef i Norgesfôr. Senere ble det jobb for Råde Mølle av tids- og pendlerhensyn

I dag består familien av Siw og Reidar, samt døtrene Nora på 15 år og Line på 17 år.

Kjøpte i 2013

Siw og Reidar kjøpte Ekeberg gård i Skip-tvedt på det åpne markedet i 2013. Ekeberg gård er en av de eldste gårdene i Skiptvedt og kan dateres tilbake til 1713.

– Da vi kjøpte gården, hadde fjøset – et purkefjøs med låve – stått tomt i mer enn 10 år. Det ble den gang grundig ryddet og renovert for enkelt stell av slaktegris, forteller Siw.

Purkefjøset med låve på 540 kvadratmeter er gjort om til storbinger og låven er gjort om til storbinge med djupstrø. Det tidligere purkefjøset huser rundt 100 slaktegris og brukes til to innsett i vinterhalvåret.

Enkel rundballehall

I sommerhalvåret står det tomt siden det erfaringsmessig ble møkkete og sølet når ventilasjonen hadde dårlig kapasitet i varme perioder på sommerhalvåret. Låven huser 200–250 slaktegriser og har tre–fire innsett i året.

I tillegg har det blitt bygget en enkel rundbuehall for utegris med tilgang til et skogsområde på 170 mål.

– Vi har her to innsett av 400 gris. Første innsett, eller «utsett» er 15. april og andre innsett er 15. juli. Vi er selvfølgelig avhengig av å få tilgang til smågris, men vi har et flott samarbeid med Furuseth AS og grisene kommer som bestilt, nesten på timen, forteller Siw.

Hun opplever at grisene har god helse og ekteparet har frem til nå ikke funnet det nødvendig å vaksinere grisene mot rødsyke, som ellers kan være en sykdom som kan skape problemer for gris som går ute. I dette innsettet har det bare dødd fire av 400 griser.

Mye mosjon

Oscar Brundtland, produsentrådgiver hos Furuseth AS, bekrefter god helse på grisene fra Ekeberg Gård. Han har som fast rutine å gå gjennom alle slakteriets slakteoppgjør for å sjekke eventuelle sykdomsanmerkinger.

– Utegrisene får mye mosjon og frisk luft som øker appetitten, sier Siw og presiserer at grisene fasefôres. Hun fører nøye InGris og har god kontroll over grisenes produksjon. Grisene har en super tilvekst på 1080 gram. Utegrisene spiser nærmere 2,8 fôrenheter pr. kg tilvekst, mens grisene på djupstrø har et fôrforbruk på rundt 2,6 fôr-enheter pr. kg tilvekst. Grisene har en slakte-vekt rundt 80,4 kg med kjøttprosent på 61 prosent.

Utegrisene får mye mosjon og frisk luft som øker appetitten.

– Mye jobb

Nora hjelper gjerne med stellet av grisene.

– Totalt produserer vi rundt 1900 slaktegris i året, og selv om vi har litt høyere fôrforbruk, er våre omkostninger lave, og vi sitter igjen med en hyggelig margin, smiler Siw. Men selvsagt må vi jobbe. Å holde dyr krever jobb hver dag, også i helger. Vi har dog stor glede av å kunne være hjemme og barna er glade i dyrene. Begge har sine egne kosegriser og Line er også glad i hest.

Siden vi holder gris som utegris og bruker djupstrø har vi hatt lave byggekostnader og det meste kommer fra fabrikken AMV «Andersens Mekaniske Verksted», smiler Siw, og ser til Reidar som er mannen i det mekaniske verksted.

Hjemmelagede fôrkasser

Reidar har selv laget fôrkassene som også fungerer som fôroppbevaring hvor fôret blåses direkte fra lastebilen en til to ganger i uken.

Gulvet rundt fôrkassene er i tillegg laget med en skrå helling/vinkling som gjør at grisene sjelden gjør fra seg når den står ved fôrkassene – en erfaring Reidar lærte av sin far.

Gulvet rundt fôrkassene er i tillegg laget med en skrå helling/vinkling som gjør at grisene sjelden gjør fra seg når den står ved fôrkassene.

Ellers er det jo gøy med utegris. Grisene er seg selv. Er det dårlig vær ligger alle grisene inne på djupstrø, og går ut når det er vær til det. Det er som om grisene har en avtale mellom seg, om hvem som skal være ute og hvem som skal være inne.

Siste saker