Etterlyser MRSA-utbetalinger til bonden

– Mange bønder er engstelige for at de ikke får kompensasjon for de nedslaktede MRSA-positive besetningene og saneringskostnadene de har hatt, sier KLFs spesialveterinær på svin.

Saken ble belyst forrige uke i Nationen. KLF er bekymret for at det gode samarbeidet rundt MRSA-saneringene vil forsvinne om ikke myndighetene blir tydeligere på hva som dekkes.

- Mattilsynet påla besetningene å slakte ned alle grisene sine, tømme fjøset, i tillegg til vask og desinfisering før innsett av nye griser uten MRSA. For bonden vil det føre til halvannet år uten inntekter, men med mange av de samme utgiftene som før, sier Odd Magne Karlsen, KLFs spesialveterinær på svin.

- Forsikringsselskapene har vist forståelse og har dekket produksjonstapet for bonden. Problemet er Fylkesmannens landbruksavdeling. De skulle dekke saneringskostnader og tap av dyr i disse besetningene. De første søknadene ble sendt for ett år siden og inntil i dag er det ikke utbetalt en krone.

Konsekvensen for de fleste bøndene som er rammet er dramatisk, sier Karlsen. Manglende utbetalingene fra Fylkesmannen kan sette en stopper for arbeidet med å hindre etablering av dyreassosiert MRSA hos norsk gris.

Karlsen stiller også spørsmål rundt kravene til dokumentasjon som kreves for å søke om erstatning. - Vi trenger veiledning og eventuelt en forenkling av søknadsprosessen slik at den økonomiske kompensasjonen kommer frem i tide til svineprodusentene.

- Kompliserte søknadsprosesser hindrer arbeidet med å fjerne dyreassosiert MRSA fra norsk gris. Mattilsynet, Veterinærinstituttet, forsikringsselskaper, næringa og bøndene selv har satt alle kluter til, men Fylkesmannen blir en flaskehals og setter bøndenes samarbeidsvilje på prøve, sier Karlsen.

- Slik det ser ut nå vil de ikke få inn disse pengene før de igjen er i produksjon. Da vil det for de fleste være for sent i forhold til forskutterte utgifter i forbindelse med saneringen, sier Karlsen.

Siste saker