Flere unge søker seg inn på landbruks- og matutdanning

Flere unge søker seg inn på landbruks- og matutdanning Totalt 206 800 ungdommer har i år søkt seg til videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Utdanningsprogrammene Natur og Restaurant og… Les mer

Flere unge søker seg inn på landbruks- og matutdanning

Totalt 206 800 ungdommer har i år søkt seg til videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Utdanningsprogrammene Natur og Restaurant og matfag har begge hatt en liten økning fra i fjor. Tilsammen har 3118 søkt restaurant- og matfag vg1 og vg2.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Det er gledelig at det er omtrent like mange jenter som gutter som vel landbruksfagene. Landbruket i framtida treng flere unge med agronomikompetanse og teknologiske evner, særlig med tanke på klimaendringene og endra produksjonsforhold, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Både naturbruk Vg1, Vg2 skogbruk og Vg3 landbruk har hatt en vekst i tallet på søkere. Søkertallene viser at omtrent like mange jenter som gutter søker seg til Vg1 naturbruk og videre til landbruk og gartner (Vg2) og Vg3 Landbruk. Når det gjelder lærefagene hestefaget og hovslagerfaget er over 90 prosent av søkerne jenter. Omtrent 85 prosent av dem som søker seg til skogbruk (Vg2) og skogfaget er gutter.

Norge ligger langt framme i bruk og utvikling av landbruksteknologi. For 50 år siden produserte én bonde mat til 6,5 personer. I dag kan én bonde produsere mat til 61 personer. Ny teknologi og kunnskap har bidratt til økt produksjon og reduserte kostnader.

Et bredt sammensatt utvalg overleverte rapporten Uten fagarbeidere – ingen matnasjon til landbruks- og matminister Olaug Bollestad i februar. Rapporten viser at søkningen til restaurant- og matfag er halvert siden 2000 og hvilke utfordringer som må håndteres for å øke rekrutteringa. Utvalget tilrår totalt 24 tiltak for at flere unge menneske skal velge mat- og måltidsbransjen som karriereveg.

– Vi trenger dyktige og engasjerte fagarbeidere for å nå målet om å gjøre Norge til en matnasjon innen 2030. Det er derfor viktig å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen for å sikre tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft og kompetanse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Siste saker