Forbedret marked for kvalitetsull

Forbedret marked for kvalitetsull Vekst i etterspørselen etter kvalitetsull blant norske kunder og økte priser på eksport, gjør at utsiktene for kommende sesong nå er mer lovende enn de var… Les mer

Forbedret marked for kvalitetsull

Vekst i etterspørselen etter kvalitetsull blant norske kunder og økte priser på eksport, gjør at utsiktene for kommende sesong nå er mer lovende enn de var i august.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

På grunnlag av dette, øker Norilia prisene på de mest etterspurte klasser. I august ble ull i alle klasser satt til null kroner, slik at sauebonden kun fikk tilskuddet for ulla.

Andelen norsk ull som Norilia selger til norske kunder har økt til i overkant av 20 prosent de siste årene. Norilia opplever ytterligere interesse for og økning i etterspørsel etter norsk ull blant norske bedrifter. Dette gjelder særlig ull til håndstrikkegarn. I tillegg er de nå også i dialog med nye potensielle brukere av norsk ull.

Internasjonalt har etterspørselen etter og prisene på crossbred-ull igjen begynt å stige. Også at den hvite spælsau-ulla er ettertraktet på grunn av sin gode glans.

Norilia innfører samtidig frakttrekk på ull hvor de står for inntransporten. Trekket vil ligge flatt på kr 1,– pr. kilo ull og være likt for alle produsenter.

Siste saker