Forsøk med saktevoksende kyllinger på ulike uteområder

Forsøk med saktevoksende kyllinger på ulike uteområder Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har for tiden et treårig-prosjekt (2018–2021) gående om innovative driftssystemer for økologisk kyllingproduksjon. Tingvoll gard i Møre… Les mer

Forsøk med saktevoksende kyllinger på ulike uteområder

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har for tiden et treårig-prosjekt (2018–2021) gående om innovative driftssystemer for økologisk kyllingproduksjon.

Tingvoll gard i Møre og Romsdal.

Målet er å utvikle en bærekraftig og lønnsom produksjon med god dyrevelferd og der kyllingene kan utøve mer naturlig atferd.

Det er pr. i dag liten produksjon av økologisk kylling i Norge. Bare 0,2 prosent av den totale kyllingproduksjonen var økologisk i 2018. Samtidig har produksjonen hatt en sterk økning de siste årene, fra 33 000 økologiske kyllinger i 2016 til 132 000 økologiske kyllinger i 2018. Forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvordan maten produseres, hvordan landbruksproduksjonen påvirker klima og miljø og at husdyra blir tatt godt vare på og får utfolde seg i forhold til sine naturlige behov.

Økologisk produksjon har vært og er en spydspiss og et korrektiv for resten av landbruket, særlig når det gjelder miljø og dyrevelferd. Det er innenfor husdyrproduksjonene med fjørfe og svin vi har de største forskjellene mellom økologisk og konvensjonell produksjon, og der økologiske driftssystemer legger bedre til rette for naturlig atferd. Forbrukerne angir god dyrevelferd som en av de viktigste grunnene til å kjøpe økologisk mat.

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle mer kretsløpsbaserte driftssystemer for økologisk kyllingproduksjon under norske forhold, og i en skala som gir lønnsom drift.

Sommeren 2019 hadde NORSØK et forsøk med 200 saktevoksende slaktekyllinger av to ulike raser og på to forskjellige typer uteområde på Tingvoll gard (Møre og Romsdal). Kyllingene ble hentet daggamle på Østlandet. Den ene rasen, Rowan ranger, var fra Samvirkekylling i Våler i Solør, og den andre rasen, SASSO, var fra Gårdsand i Revetal.

Siste saker