– Plikter å hjelpe økonomisk med nytt anlegg

– Vi har «mistet» halvannet år på det avtalebrudd Nortura har begått. I utgangspunktet var vi klare til å bygge eget anlegg, men da Nortura kom på banen med forslag… Les mer

– Vi har «mistet» halvannet år på det avtalebrudd Nortura har begått. I utgangspunktet var vi klare til å bygge eget anlegg, men da Nortura kom på banen med forslag til samarbeidsavtale, gikk vi for denne. Nå må vi starte på nytt.

Av Per A. Sleipnes

Lasse Kjønstad har ristet skuffelsen av seg etter Norturas kyllingexit og setter nå alt inn på både å komme i gang med bygging av eget nedskalert anlegg, men ikke minst få på plass Nortura-produsenter som snart ikke har noen å levere til i Trøndelag. Til sammen 36 Nortura-produsenter rammes når samvirkegiganten legger ned kyllingvirksomheten i Midt-Norge.

De aller fleste er klare til å bytte over enten til Ytterøykylling eller Norsk Kylling.

– Hvordan vil dere velge ut hvilke produsenter som skal få kontrakt med dere?

– Det vil være basert på en totalvurdering som blant annet handler om geografisk plassering, kvaliteten på produksjonen/driftsbygningene, samt hva slags energiløsninger som benyttes i fjøset, sier daglig leder Lasse Kjønstad.

6500 tonn

– Jeg håper nå at Nortura står ved det de har lovet oss, nemlig å legge til rette for en smidig overgang av kyllingprodusenter. Det er betydelige volum vi her snakker om. Ca. 6500 tonn er hva disse Nortura-produsentene leverer og i forhold til vårt markedspotensiale, ønsker vi selvsagt å overta så mye som mulig av denne tonnasjen, påpeker Kjønstad som selv har 26 produsenter som leverer kylling til hans bedrift.

Ytterøykylling selger kylling hovedsakelig til Coop (OBS), Adams matkasse og Godt levert, Oda og Storcash (NorgesGruppens butikker for gatekjøkken og restauranter), samt andre storhusholdningskunder.

Overlagt avtalebrudd

– For en tid tilbake sendte vi en formell henvendelse til Nortura hvor vi bekreftet at vi ønsker å overta et betydelig volum. I media har styreleder i Nortura uttalt at de vil være behjelpelige med å gjøre en slik overgang så enkel som mulig for de berørte produsentene, så da håper vi det stemmer. Vi kan selge mer kylling, og derfor vi vil gjerne ha produsentene så fort som mulig, sier Kjønstad.

– Hvordan vil du beskrive det som har skjedd de siste ukene?

– Jeg vil karakterisere det som har skjedd som et overlagt avtalebrudd. Og selv om det rammer oss kraftig, er det nesten enda verre for de mange produsentene i Trøndelag som har investert og stolt på at Nortura skulle være tilstede i denne regionen. Derfor er motivasjonen ekstra stor for også å bistå disse produsentene.

Effektiv organisasjon

– Hva med bygget som dere nå må realiserealene alene, snart to år etter at dere først besluttet å bygge nytt?

– Jeg er klar på at Nortura plikter å hjelpe Ytterøykylling med å få realisert dette anlegget. Vi har ikke bare kostnader knyttet til det å stå alene, men også framtidig merkostnader som følge av dette avtalebruddet. Det må vi på en eller annen måte ta høyde for. Vi er nå godt i gang med å detaljplanlegge slakteri og foredlingsanlegget, kun tilpasset vårt behov. Vi er en effektiv og energisk organisasjon og skal raskt få alle endringene på plass, og komme i gang med tomt og bygging. Oppstartsdato er det for tidlig å sette nå.

– Nortura bryter overlagt en avtale med oss, og de har påført oss mye tapt tid og store merkostnader. Det er klart at de må stå til rette for denne vanskelige situasjonen de har satt oss i.

– Endrede forutsetninger

Det var i september i fjor at Ytterøykylling skrev kontrakt med Nortura om slakterisamarbeid i Trøndelag. Den private fjørfebedriften skulle eie 50 prosent i det nye slakteriet og planen var å flytte Nortura-slaktingen fra Elverum til Trøndelag. Nå er altså planene om nytt felles anlegg skrinlagt, og det er økonomi det henger på, ifølge Norturas styreleder.

– Forutsetningene for driften har endret seg siden vi gikk inn i samarbeidet. Vi lever i en dyrtid. Alt har blitt dyrere den siste tiden, sier Norturas styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag til avisa Nationen.


Også Norsk Kylling vil ha Nortura-produsenter

Flere kyllingprodusenter som står uten leveringsavtale i Midt-Norge får nå tilbud om samarbeid med REMA 1000-eide Norsk Kylling. Norsk Kylling samarbeider i dag med 134 bønder i Midt-Norge.

– Vi opplever stor etterspørsel etter kylling produsert med strenge dyrevelferdskrav, og har tatt initiativ til å ta over flere av Nortura sine produsenter som står uten leveringsavtale i Midt-Norge, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Norsk Kylling tok nylig formell kontakt med ledelsen i Nortura og er nå i dialog med selskapet om rammene for overgangen.

– Vi ønsker en gradvis overgang, der produsentene som får avtale er på plass i løpet av 2024. Vi er opptatt av at overgangen skal skje på riktige premisser for både Norsk Kylling og for de nye samarbeidsbøndene, sier Stokbakken. Han poengterer at Norsk Kylling blant annet stiller krav til investeringer i en driftsform som tilfredsstiller kravene i European Chicken Commitment (ECC).

Administrerende direktør i Nortura, Anne Marit Panengstuen, ønsker initiativet fra Norsk Kylling velkommen.

– Nortura setter stor pris på Norsk Kyllings initiativ og produsentenes solidaritet i denne saken. Gjennom tidligere samarbeid er mange av våre produsenter godt kjent med Norsk Kylling, så nå jobber vi med å få til en løsning som har verdi for alle parter, sier hun.

Produsentstyret for slaktekylling i Norsk Kylling, hvor en rekke representanter fra samarbeidsbøndene til Norsk Kylling er representert, syns det er positivt at Norsk Kylling har tatt initiativ til å ta inn nye produsenter.

– Når konsekvensen er at naboen kanskje må legge ned drifta, blir det helt feil for bøndene vi allerede samarbeider med at de skal utvide egen drift. Jeg er veldig glad for at produsentstyret er så tydelige på at det eneste riktige nå er å ta inn flere produsenter i Norsk Kylling, sier Stokbakken.

Siste saker