Mer Hubbard-kylling til Eng Fugl

Eng Fugl, som tidlig i høst ble kjøpt opp av Åkeberg Skoglunn, har de siste ukene økt sine kjøp av saktevoksende kylling fra Norsk Kylling med tanke på nedskjæring. Det… Les mer

Eng Fugl, som tidlig i høst ble kjøpt opp av Åkeberg Skoglunn, har de siste ukene økt sine kjøp av saktevoksende kylling fra Norsk Kylling med tanke på nedskjæring. Det skjer bl.a. i kjølvannet av fjørfeskandalen i Sverige.

Av Per A. Sleipnes

Eng Fugl har lenge samarbeidet med Norsk Kylling, men hovedmengden av den kylling som har blitt skåret ned ved anlegget til Vestfold-bedriften har kommet fra Nortura. Dette blir det nå endringer på, fastslår daglig leder Anne Møller.

Likeverdige

– Rundt sju av ti kyllinger vi tradisjonelt har skåret ned, har kommet fra Nortura. Nå vil vi kjøpe mye mer fra Norsk Kylling. Jeg vil anta at de to leverandørene av kylling vil være likeverdige i forhold til oss i løpet av noen måneder. For Eng Fugl er det viktig å kunne tilby storhusholdningsmarkedet en saktevoksende kylling. Det er i hvert fall de signalene vi har fått av vår grossist. Denne kyllingen vil bli merket som saktevoksende og dermed er det opptil våre kunder å etterspørre den. Vi skal i hvert fall være leveringsdyktige, fastslår Anne Møller.

Stor kapasitet

I dag er det i realiteten kun i Rema-butikker vi finner denne kyllingen. Det kan det altså bli en endring på.

– Vi som skjærbedrift trenger flere leverandører. Det styrker vår stilling i markedet. Og med en kapasitet på opp mot 50 paller (rundt 400 kilo) pr. dag pr. skift, er vi leveringsdyktige på alle måter.

– Hvordan har de første par månedene under Åkeberg Skoglunn sine vinger vært?

– Jeg er utrolig glad for å være under Åkeberg-paraplyen. Det gir oss en langt sterkere stilling opp mot kunder i storhusholdningsmarkedet og gjør oss mer robuste. Det er rett og slett mer fart i sakene nå, konstaterer Anne Møller.

Spent på salget

– Hvordan vurderer du salget av kylling til storhusholdning neste år sett i lys av at folks kjøpekraft synes å være svekket nå?

– Vanskelig å spå, men jeg føler meg ganske sikker på at det blir bedre enn tilsvarende salg i fjor vinter. Det var nemlig skuffende dårlig. Men usikkerheten ligger der hele tiden. Ta bare det som nylig ble avdekket i Sverige med massive brudd på dyrevernet på fjørfe og ikke minst sykdomsfokuset på laks i norske fiskemerder. Denne type hendelser får utslag på forbrukerne handlevalg, fastslår Eng-lederen.

Også Den Stolte Hane vil fase ut hurtigvoksende kylling

Fra før har Nortura bestemt seg for å fremskynde sluttdatoen for produksjon av den hurtigvoksende kyllingtypen Ross 308. Nå varsler Den Stolte Hane at de går i samme retning.

– Vi er ikke bundet til å velge samme kylling, sier Thea Kjendlie, kommunikasjos- og bærekraftssjef i Den Stolte Hane.

Det skjer etter avsløringene av alvorlige brudd på dyrevelferden hos slaktekylling i Sverige.

Ifølge kommunikasjons- og bærekraftssjef Thea Kjendlie i DSH er planen å fase ut produksjonen av Ross 308 på sikt, men at det er for tidlig å sette en sluttdato.

– Vi er opptatt av at overgangen skjer på en god måte gjennom tett samarbeid i bransjen. Vi vil ha en ansvarlig tidslinje for våre produsenter, sier Kjendlie.

Den Stolte Hane kjøper sine kyllinger fra Samvirkekylling, som er heleid av Nortura, og Hå Rugeri, som eies 51 prosent av Nortura.

– Nortura importerer den kyllingen vi har i dag, men vi har også andre muligheter. Vi er ikke bundet til å velge samme kylling som Nortura, sier Kjendlie til avisa Nationen.

Den Stolte Hane invitert nylig alle sine produsenter til informasjonsmøte der det ble redegjort for de tanker og planer denne kyllingprodusenten har.

Siste saker