– Frykter konkurser i kjølvannet av koronakrisen

– Frykter konkurser i kjølvannet av koronakrisen TRONDHEIM Styreleder Ståle Gausen i KLF mener at koronakrisen har manet til samhold i norsk kjøttbransjen, men han frykter at enkeltbedrifter kan komme… Les mer

– Frykter konkurser i kjølvannet av koronakrisen

TRONDHEIM Styreleder Ståle Gausen i KLF mener at koronakrisen har manet til samhold i norsk kjøttbransjen, men han frykter at enkeltbedrifter kan komme til å bukke under i kjølvannet av pandemien.

Per A. Sleipnes

– Ut fra møter som er gjennomført, opplever jeg heller at bransjen er mer samlet enn noensinne, sier styreleder i KLF, Ståle Gausen.

Du frykter med andre ord konkurser i kjøttbransjen som konsekvens av den situasjon vi nå opplever?

– Ja, spesielt for bedrifter som har hatt storkjøkken (hotell, restauranter og kantiner) som hovedkunder. De har mistet mye salg og har hatt tøffe tider. Tiltakspakkene fra regjeringen dekker bare deler av tapet, så for disse bedriftene er det avgjørende at restauranter og hoteller åpner igjen, og at vi alle sammen bruker dem i tiden som kommer.

Todelt situasjon

– Hvordan vil du beskrive de utfordringer kjøttbransjen har? Det er jo en todelt situasjon der noen opplever krise mens andre opplever økning i salget?

– Det er en merkelig situasjon hvor mange bedrifter har måttet gasse på og bremse på samme tid… Bedriftene som leverer til dagligvare har måttet etablere nye måter å produsere på, hvor en begrenser smittepresset, og gasset på for å få til å produsere nok for å dekke veksten hos dagligvarekjedene. På samme tid er det permittert personell i bedrifter som jobber mot storkjøkkenmarkedet (HORECA), så her er bremsene satt på.

Glad for kontantstøtte

– Hvordan vil myndighetenes kontantstøtte slå inn for kjøttbransjens bedrifter?

– Det vil være de bedriftene som stort sett har storkjøkkenmarkedet som kunder som vil få kontantstøtte. Med bakgrunn i det er det et begrenset antall bedrifter, men for disse vil støtten ha betydning. Jeg er glad for at denne løsningen er på plass, selv om dette utgjør en liten andel av bedriftens reelle tap.

En samlet bransje

Kan denne krisen på noen måte true samholdet i bransjen?

– Nei, jeg føler ikke det. Ut fra møter som er gjennomført, opplever jeg heller at bransjen er mer samlet enn noensinne, og presiserer at jeg da snakker om KLF-medlemmene. Vi har sett mange gode bevis på at bedriftene hjelper hverandre, og det er bra i en vanskelig tid.

Ser vi konturene av et A og et B-lag i norsk kjøttbransje i disse koronatider?

– Nei, det håper jeg da virkelig ikke. Selvsagt er det bedre tider for de om leverer til dagligvare, enn for de som kun leverer til storkjøkken, men jeg vil ikke si at det er snakk om et A og B-lag. Redusert grensehandel gjør at vi kan forvente økning i handelen i dagligvaresektoren også utover året. Det er nå avgjørende at det norske folket etter hvert kommer seg ut på restauranter og inn på overnattingssteder, slik at vi også får økt aktivitet i de bedriftene som leverer til dette markedet. Det er den sikreste måten å unngå A og B-lag.

– Åpen dialog viktig

Har du som styreleder noen råd til enkeltbedrifter som sliter tungt akkurat nå?

Jeg skal være forsiktig med det, ettersom det er så mange dyktige bedriftsledere i våre medlemsbedrifter. Det viktigste mener jeg er en åpen dialog med både ansatte, bank og kunder. Få eventuelt revisor til å hjelpe dere å søke om kontantstøtte eller dokumenter for å få betalingsutsettelse av avdrag til banken. Det er stor vilje i samfunnet til å bidra med å finne løsninger og sammen skal vi klare dette, avslutter styrelederen i KLF.

Siste saker