– Årets NM det mest krevende noensinne

– Årets NM det mest krevende noensinne OSLO – Dette NM-arrangementet er definitivt det mest krevende jeg har opplevd som dommer. Koronopandemien har vanskeliggjort det aller meste, men jeg er… Les mer

– Årets NM det mest krevende noensinne

OSLO – Dette NM-arrangementet er definitivt det mest krevende jeg har opplevd som dommer. Koronopandemien har vanskeliggjort det aller meste, men jeg er stolt over at vi kom i mål også denne gang.

Per A. Sleipnes

Dommerne i gang med å vurdere de ulike produktene under betryggende smitteverntiltak.

Det er hoveddommer for årets NM i spekemat og pølser, Bjørn Tore Teigen, som sier dette. Ettersom tidligere hoveddommer Mette Juberg sluttet i KLF i sommer, var det Teigen som fikk oppgaven med å lede dommerkollegiet denne gang.

Lang fartstid

Og at det er en garvet og svært kompetent hoveddommer vi snakker om, er det ingen tvil om. Teigen har vært «menig» dommer i NM i kjøttprodukter siden 1998 og han har stilt opp hvert eneste år. Det er vel kun Ola Stuberg fra ABC som kan «konkurrere» med Bjørn Tore Teigen hva fartstid angår.

Den nye hoveddommeren er oppriktig stolt over at dette viktige arrangementet for bransjens bedrifter, ble gjennomført – mot alle odds.

Nedskalert

– Det er egentlig utrolig at NM lot seg gjennomføre denne gang. Riktignok et noe ned-skalert arrangement i forhold til det som skulle vært avviklet på vårparten. Jeg er imponert over måten alle stilte opp på. Da snakker jeg om nøkkelfolk i KLF, bransjefolk, elever på kjøkkenet og ikke minst de 20 dommerne. Det er nemlig ingen selvfølge at leverandørbedriftene, som de fleste dommerne er ansatt i, slipper sine nøkkelmedarbeidere i disse koronatider. Det viser med all mulig tydelighet at NM prioriteres høyt av alle som er knyttet til kjøttbransjen, fastslår Bjørn Tore Teigen. Han peker på at bedømmingen denne gang, tross alle utfordringer, på mange måter ble mer effektiv enn tidligere.

Maksimal fleksibilitet

Å arrangere NM når smittetallene går opp og ned fra dag til dag krever maksimal fleksibilitet og man må hele tiden være klar til å stille om. Bedømmingen på Etterstad videregående skole har man hatt god kontroll på. KLF har egen ansatt på kvalitet og mattrygghet som har vært tilstede, og arrangementet var på forhånd nøye gjennomtenkt både når det gjaldt personflyt og generell smitteforebygging. Det har handlet om plexiglass, bruk av engangshansker, store mengder antibac og strengt regime for matinntak under konkurransen.

Bjørn Tore Teigen er hoveddommer for NM for første gang.

Logistikkutfordringer

– Hva har vært aller mest krevende?

– Logistikken denne gang har nok vært det mest utfordrende. Vi har dommere som normalt bor på hotell i Oslo under bedømmelsen, men som nå valgte å kjøre hjem etter endt bedømming og så komme tilbake neste dag. En av disse dommerne bor så langt unna som i Larvik, men vedkommende valgte allikevel å sette seg i bilen og kjøre hjem framfor å bo på hotell. Det sier litt om hvor viktig dommerne anser denne konkurransen å være og hvor alvorlig de tar dommeroppgaven, understreker Teigen.

Bindeledd

Selv om konkurransen denne gang var noe mindre i omfang enn normalt (vel 300 produkter mot normalt drøyt 500) stilte 20 dommere opp – fordelt på fem dommerbord. Og i år var det bedømming i to dager, mot normalt tre dager.

– Hva har vært din hovedoppgave som hoveddommer?

– Jeg skal være et bindeledd mellom dommerbordene og kjøkkenet. Skal produktene få en rettferdig og god bedømmelse, er det svært viktig at kommunikasjonen mellom oss dommere og folk på kjøkkenet er optimal. Og i disse smittetider er det ekstra viktig, ettersom vi må ha tette skott i alle sammenhenger. Nøyaktighet er en annen viktig detalj. Jeg må som hoveddommer påse at alle prosedyrer følges til punkt og prikke. Ikke minst viktig er det når NM-vinnere skal kåres helt til slutt. Når flere produkter ender opp på 100 poeng av 100 mulige, er det detaljene som avgjør hvem som ender opp som NM-vinner.

Integritet viktig

– Hva vil du si om nivået på dommeren og utviklingen her?

– Jeg vil hevde at dommere i NM har blitt mer dynamiske og ikke minst mer differensierte år for år. I forhold til tidligere, har dommerne i de siste NM hatt mer ulik bakgrunn. Det tror jeg er fornuftig. Vi så denne gang at dommerne brukte skalaen på en bedre måte og det resulterte i større poengmessig spredning. Felles for alle dommerne er at de befinner seg på leverandørsiden – ikke på bedriftssiden. Vi opplever hele tiden at personer som har mange års erfaring bytter jobb fra leverandør til bedrift og da må de vekk fra dommerbordene. Og er det noen av dommerne som gjenkjenner produkter underveis, er disse påpasselige med å si fra og melde seg inhabile. Alle dommerne i NM har med andre ord en høy grad av integritet, fastslår Bjørn Tore Teigen.

Det var i KLFs styre i juni som oppfordret til å kjøre et redusert NM, siden både kjøttbedriftene, leverandørene, skolene og samarbeidspartnerne ønsket å gjennomføre konkurransen på en trygg måte.

Siste saker