Gikk i brorens fotspor og ble produsentrådgiver ved MNS

Gikk i brorens fotspor og ble produsentrådgiver ved MNS Da Midt-Norge Slakteri (MNS) skulle hente inn ny produsentrådgiver svin etter at Per Arne Nesjan sluttet for et drøyt år siden,… Les mer

Gikk i brorens fotspor og ble produsentrådgiver ved MNS

Da Midt-Norge Slakteri (MNS) skulle hente inn ny produsentrådgiver svin etter at Per Arne Nesjan sluttet for et drøyt år siden, falt valget på bror Øyvind Nesjan. Nå er sistnevnte i ferd med å bli smågrisleverandør til MNS – i tillegg til å rådgi slakteriets 76 svineprodusenter.

Per A. Sleipnes

For meg som produsentrådgiver er det viktig å bidra til optimisme.

Så fornøyde var Levanger-slakteriet med den jobb den forrige produsentrådgiveren gjorde at de valgte å holde seg til Nesjan-familien da de ansatte ny produsentrådgiver. Og det er en 38 åring med en solid landbruks-CV som nå danner det viktige bindeleddet mellom produsentene og slakteriet. Den oppgaven tar Øyvind Nesjan svært seriøst.

Fra Tjøtta

På spørsmål om det ikke blir litt vel mye med både rådgiverjobb og smågrisprodusent, er han krystallklar: Jeg må sette min lit til kona mi og svigerfar. Det er de to som har det daglige ansvaret for gården som vi kjøpte da vi flyttet fra Rena på starten av fjoråret. Min oppgave er å steppe inn når det er behov for innleid arbeidskraft. Så dette skal nok gå veldig bra, beroliger mannen som er født og oppvokst på Tjøtta på Helgelandskysten.

142 årspurker

I Hedmark drev han og kona med sau, mens det altså nå er gris det handler om. Familien starter faktisk opp virksomheten i disse dager og han setter in SPS-gris direkte. Planen er at 142 årspurker skal levere 4200 gris årlig til MNS.

– Har du betenkeligheter i en tid der kjøtt generelt har fått mye «juling» i mediene og svinekjøtt spesielt synes å være tungt å omsette?

– Egentlig ikke. Jeg har stor tro på norsk landbruk og i et slikt perspektiv er og vil gris være en viktig del. Det er viktig at vi her i landet sørger for at gårdsbruk også i distriktene har livets rett. Da er det viktig med et variert landbruk der det er plass til alle produksjoner. Vårt bidrag er levering av sykdomsfri smågris til andre produsenter i vårt område. Det opplever jeg som en typisk vinn-vinn situasjon, understreker Øyvind Nesjan.

Fysisk til stede

– Hvordan arbeider en god og målrettet produsentrådgiver?

– Stikkordet er hyppig kontakt med våre dyktige leverandører, det vil si svineprodusentene i heleTrøndelag. Det å gi råd som bidrar til sunn og god drift, er min primæroppgave. Derfor er jeg mye ut i besetningene og den ene dagen i uka jeg har satt av til kontorarbeid, sliter jeg med å fylle med denne type virksomhet. Produsentene våre vil at jeg skal være fysisk til stede og i den grad det er mulig og det stiller jeg opp på.

For Øyvind Nesjan er det viktig med hyppig kontakt med MNS-leverandørene.

Mer optimisme

– Hvordan er stemningen blant svineprodusenter akkurat nå? Det har vært mange nedturer de siste årene både med MRSA og generell overproduksjon?

– Jeg vil si det sånn at stemningen er avventende positiv. Ingen hurrastemning selvsagt, men heller ikke krisetenkning. Som rådgiver føler jeg vel at ting har snudd litt nå om vi sammenligner f.eks. overskudd-situasjonen for et halvt år siden. Det at en del produsenter rundt om i landet ser ut til å ombestemme seg med hensyn til purkeslakting, kan jo sies å være et tegn på at de ser lys i tunnelen. For meg som produsentrådgiver er det viktig å bidra til optimisme og positivitet. Det er min rettesnor for den aktivitet jeg er har ansvar for.

Bygningsrådgiver i Tine

Utdanningsmessig har Øyvind Nesjan en bachelorgrad i husdyrfag. Han har vært ansatt i Felleskjøpet der han drev med salg av innredning til grisehus og kyllinghus og han har jobbet som bygningsrådgiver i Tine. I tillegg har han vært ansatt som jordbrukssjef i Rena kommune. Det er med andre ord en variert bakgrunn han kan skilte med.

– Jeg har alltid hatt et stort engasjement for norsk landbruk. Når man er vokst opp på et relativt lite sted på Helgelandskysten, innser man hvor viktig distriktsjordbruket er med tanke på å opprettholde en variert bosetting i dette landet. Min oppgave i MNS er å sørge for å bevare og styrke de mulighetene distriktsbonden har.

Til det får altså Øyvind Nesjan solid drahjelp av sin familie. I tillegg til kona, har han fem barn, tre fra et tidligere ekteskap.

Konsesjonsregelverket viktig

– Har du er oppfordring til norske svineprodusenter?

– Det må bli å sette seg grundig inn i konsesjonsregelverket og ikke minst finne ut hvordan dette i praksis slår ut for den enkelte. Nettopp dette med konsesjoner og regelverket knyttet til dette, vil få stor betydning for bondens økonomiske situasjon de kommende årene, fastslår produsentrådgiveren ved Midt-Norge Slakteri.

Siste saker