Gylden mulighet for Norsk biffproduksjon

Ryktene om en forestående kjøtt- og biffkrise er ikke bare sterkt overdrevet; de er feil, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. For norske storfe-produsenter er dette en gyllen mulighet, da tollvernet vil sikre at all norsk produksjon blir solgt før det åpnes for import.

I nesten hele 2012 vil alle land som produserer storfekjøtt ha mulighet for å levere sine produkter til Norge. Dette er attraktivt, og slakterier i mange land er interessert i leveranser til Norge.  Tollnivået gjør det også mulig for dagligvarekjedene å kjøre like priser på Norsk og utenlandsk kjøtt.

- Forbrukerne kan ta det helt med ro. Ingen ting tilsier at det skal bli verken blir kjøttmangel eller kjøttkrise for norske forbrukere.  Det eneste som kan skape en slik situasjon et klønete og forbrukerfiendtlig håndtering av de som er satt til å administrere tollvernet, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør KLF.

15 000 tonn for lite Norsk storfekjøtt
Situasjonen i den norske storfekjøttproduksjonen er utfordrende, men nå er det en alle tiders mulighet for både etablerte og nye storfekjøttprodusenter til å satse.

- Et marked på rundt 15000 tonn venter bare på å bli dekket. KLFs slakterier og norske forbrukere står klare, og vi ønsker oss all norsk produksjon som kan oppdrives.

For norske storfeprodusenter ser KLF på dette som en gyllen mulighet, da tollvernet vil sikre dem avkastning. All norsk produksjon skal nemlig selges unna før det åpnes for import.

- Vi trenger storfeprodusenter som tør tenke litt som “Kjoser’n” i Norwegian når det gjelder å satses i markedet, sier Juul-Hansen.

Mer Norsk kjøtt på vei inn
Direktøren er i forbindelse med underdekningen svært glad for at kjøttfeorganisasjonen TYR - Norsk Kjøttfeavlslag, har igangsatt et arbeid med på sikt å øke ammeku-antallet i Norge.

Høstens smør-krisefører også til at Norge i en periode framover kommer til å få flere melkekuer og dermed også mer kjøtt. Utvidelsen av melkekvotene som er signalisert legger grunnlaget for det.

- Fremover mener vi i KLF det må satses mer på ammeku, som blir en stadig viktigere del av storfekjøttproduksjonen, sier Juul-Hansen som også sender en medfølende tanke til landbruks- og matminister Brekk.

Reguleringen sikrer forbrukeren biff
Høsten 2011 fikk Brekk signaler som gjorde at han fortalte Stortinget at det var nok pinnekjøtt og ikke behov for import. Allerede dagen etter måtte han skrive brev til Stortinget med kontrabeskjed.
- En måned senere slo Tine fast at de hadde full kontroll på smørsituasjonen, for så å gi forbrukerne tomme smørhyller langt inn i 2012. Beskjeden utad var at “reguleringssystemet fungerte, men at det hadde oppstått menneskelig svikt”, sier Juul-Hansen.

- Når vi nå ser at Nortura skremmer vannet av forbrukeren med “kjøtt-krise” blir det feil. Forskjellen, og grunnen til at dette er feil, er at denne gangen fungerer reguleringssystemet som det skal; forbrukerne sikres kjøtt gjennom import når norsk produksjon blir for lav, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker