Halvert markedsandel på kjøttdeig på seks år

Halvert markedsandel på kjøttdeig på seks år Nortura fikk et overskudd før skatt på 26 millioner kroner i 2018. Det er 54 millioner kroner svakere sammenlignet med kriseåret i 2017…. Les mer

Halvert markedsandel på kjøttdeig på seks år

Nortura fikk et overskudd før skatt på 26 millioner kroner i 2018. Det er 54 millioner kroner svakere sammenlignet med kriseåret i 2017. For å bedre lønnsomheten, planlegger Nortura å kutte tallet på produkter fra 2300 til rundt 1000.

Per A. Sleipnes

Nedgangen fortsetter for Nortura, som altså så vidt fikk blå tall på bunnlinja i fjor. Driftsresultatet endte på 88 millioner kroner og det er 65 millioner kroner lavere enn året før. Nortura hadde en omsetning på 19,3 milliarder kroner i fjor

Selger mindre kjøttdeig

Engangskostnad knyttet til fremtidige forpliktelser for omstilling og gavepensjon på 96 millioner kroner bidro til resultatsvekkelsen, ifølge Nortura. Men bildet er nok mer dramatisk enn som så. Markedsandelen for Gilde-produkter faller nemlig som følge av lavere salg av kjøttdeig, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter. I fjor tapte selskapet markedsandeler for de fleste typer kjøttprodukter, men verst gikk det før kjøttdeig og farse, der andelen falt 4,7 prosentpoeng til 18,6 prosent. På seks år er markedsandelen mer enn halvert på kjøttdeig. Derimot opplevde kjøttsamvirket vekst i salget av Prior-produkter i fjor

Lå an til underskudd

Men tallene på bunnlinjen kunne faktisk vært verre. I fjor høst, da tall for andre tertial ble lagt fram, indikerte disse at 2018 kunne gå ut med et underskudd på 138 millioner kroner.

Netto finanskostnader utgjør 63 millioner kroner i 2018, 21 millioner kroner lavere enn året før. Endringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg av aksjer i Landbruksforsikring AS, samt positive valutaeffekter.

Upopulære produkter

Nortura har satt i gang et større arbeid med nye tiltak som skal bidra til at selskapet når sine mål om resultat som i 2016. Ett av tiltakene dreier seg om hva Nortura selv kaller «strømlinjeforming» av vareutvalget. Det håper man skal øke effektiviteten og minske svinnet. I dag står de 340 mest populære produktene for 80 prosent av omsetningen. I motsatt ende av popularitetsskalaen bidrar 1100 produkter bare en prosent av omsetningen. Disse skal fjernes.

– Dette kan vi ikke fortsette med. Det møter vi forståelse for også hos dagligvarekjedene, sier konstituert visekonsernsjef Lisbeth Svendsen i et brev til Nortura-bøndene som eier samvirkebedriften. I det samme brevet forklarer salgs- og markedsdirektør Harald Bjerknes den nye satsingen.

– Vi må ha et godt salg av volumprodukter for å ta vare på våre eieres råvareavsetting og sørge for effektivitet i produksjonen. Derfor må vi ha mer fokus på volum- og kjerneprodukter, i stedet for å øke antall produkter, påpeker Bjerknes.

For dårlig

Hans Thorn Wittussen som kom inn som konstituert konsernsjef før jul, innrømmer at lønnsomheten er for dårlig, noe styreleder Trine Hasvang Vaag er enig i.

– Vi jobber målrettet for å komme oss opp på et bedre resultatnivå. I det siste er det dessverre for mange piler som peker i feil retning, og vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer, sa Hasvang Vaag da den forrige konsernsjefen måtte gå. Kort tid etterpå forsvant to direktører til.

Hans Wittusen sier den største bekymringen er om selskapet ikke klarer å snu utviklingen på inntektssiden.

– Bekymringen er at vi ikke får til en salgsvekst for Gilde og Prior, som er våre viktigste merkevarer. Her er kjedenes egne merkevarer den største konkurrenten, sier Wittussen.

Siste saker