Hvem fortjener KLFs hederspris 2019?

I forbindelse med KLFs landsmøte i 2019, som for øvrig skal foregå i England, skal KLFs hederspris på nytt deles ut.

I 2017 fikk Tromsø-bedriften A. Mydland prisen og juryen ber nå om forslag på verdige prisvinnere med tanke på neste års pris. At KLFs hederspris henger høyt, er det ingen tvil om. Daglig leder Kurt Mydland er klar på at denne type priser bygger omdømme og blir lagt merke til ute i markedet.

Her kan du komme med forslag til hvem som fortjener prisen
Her kan du se tidligere vinnere av prisen tilbake til 1991

FLOTT ANERKJENNELSE
– Det at vi fikk hedersprisen i fjor betydde mye for oss og de ansatte. Det var en virkelig flott anerkjennelse å få fra bransjen som vi ble svært stolt av. Det at prisen ble delt ut i forbindelse med Landsmøtet og ERFA-møtet i fjor, var ekstra stas, sier Kurt Mydland.

– Hva med leverandørene/kundene? Har for eksempel kunder i dagligvarebransjen registrert at dere har blitt hedret?
– Det både tror og håper jeg. Vi oppfatter i hvert fall at både kunder og leverandører har fått med seg at vi er blitt hedret med bransjepris. Min erfaring er at det å få utmerkelser og priser generelt, legges veldig godt merke til. En bra ting!

MÅLRETTET SAMARBEID
Kurt Mydland leder en bedrift som leverer kvalitetsprodukter til kresne forbrukere. I tillegg har hans bedrift de siste årene vist at det er mulig å oppnå mye gjennom målrettet samarbeid med andre bedrifter. Sammen med Aron Mat har Mydland utviklet innovasjonsløsninger knyttet til emballering og pakking til beste for sluttbrukerne.

Nettopp evne til samarbeid og samhandling med andre aktører er en viktig parameter for juryen når Kjøttbransjens hederspris 2019 skal deles ut. I tillegg vektlegges økonomisk utvikling og evne til fornyelse både av bedriften og produktene fra bedriften.

Her kan du lese regler for tildeling av KLFs Hederspris

GI INNSPILL
I Mydlands tilfelle har bedriften stått i aller fremste rekke når det gjelder kvalitet, innovasjonstakt, representasjon i bransjeorganisasjonen og ikke minst bygging av kommersielle kunderelasjoner. Vi snakker om en klassisk familiebedrift der nye generasjoner har tatt ansvar og brakt tradisjonene videre.

I tillegg har bedriften ekspandert både omsetningsmessig og ikke minst hva anlegg og teknisk utrustning angår. Så blir det spennende å se på Landsmøtet i England neste år hvilken KLF-bedrift som blir hedret med kjøttøks for sin innsats. Vi oppfordrer til å gi innspill slik at juryen får et best mulig beslutningsgrunnlag.

KRITERIENE SOM VEKTLEGGES:

  • Tilfredse kunder. Med ”kunde” menes i denne sammenheng neste kjøper av produktet
  • Produktutvikling
  • Evnen til å fornye seg i markedet
  • Sunn økonomi
  • Vilje til å påta seg ansvar for utvikling av bransjen, eksempelvis gjennom aktiv lærling– og opplæringspolitikk eller annen innsats for bransjens beste
  • Evnen til å foreta strategiske beslutninger for sin egen markedsposisjon som er tydelig for kunder og andre aktører

Her kan du komme med forslag til hvem som fortjener prisen

Siste saker