– Ikke gi opp kua

Det er fullt mulig å redusere metan-utslipp fra kyr og i den anledning er det to alternativer. Man kan enten redusere antallet kuer eller utslippet fra hver enkelt ku. Av… Les mer

Det er fullt mulig å redusere metan-utslipp fra kyr og i den anledning er det to alternativer. Man kan enten redusere antallet kuer eller utslippet fra hver enkelt ku.

Av Pål Henrik Kristiansen, MatPrat

Arbeidet med å bremse klimaendringene er viktigere enn noen gang og Norge har forpliktet seg til å halvere utslippene innen 2030. Gjennom klimaavtalen planlegger landbruket å kutte fem millioner tonn CO2 innen 2030. De største kildene til utslipp av klimagasser i landbrukssektoren er metangass fra fordøyelsessystemet til drøvtyggere. Det er derfor økende interesse for tiltak som kan bidra til å redusere produksjonen av metan hos storfe. Vi tar praten med Katrine Lekang, seniorrådgiver bærekraftig matproduksjon i MatPrat.

Essensielle oljer

– Hvis vi reduserer antall kyr, risikerer man å ende opp med redusert matproduksjon, som er en utfordring i et land som Norge der vi har mye utmarksbeite, knapt med matjord og korte vekst-sesonger. Derfor er alternativ to å foretrekke.

– Så hvordan tenker du at dette kan gjøres helt konkret?

– Metanproduksjonen kan påvirkes gjennom hva kua får å spise. Man har allerede tatt i bruk Agolin Ruminant, en kombinasjon av essensielle oljer som tilsettes kraftforet og bidrar til å minske metanproduksjonen i vomma. Det skjer også mye på forskningsfronten. For eksempel har forskere ved NMBU sett at alger tilsatt i foret kan redusere utslippene betraktelig, fastslår Katrine Lekang.

– Hvis vi reduserer antall kyr, risikerer man å ende opp med redusert matproduksjon, som er en utfordring i et land som Norge, sier Katrine Lekang, seniorrådgiver bærekraftig matproduksjon i MatPrat. Foto: MatPrat

Genetikk viktig

– Slipper alle kuer ut like mye metan?

– Nei, det gjør de ikke. Her spiller genetikken en stor rolle. Det er både variasjon mellom ulike raser og mellom ulike individer i samme rase, og her jobber norske fagmiljøer for å avle frem storfevarianter som bidrar til å gjøre kua mer klimavennlig.

– Men litt metanproduksjon må vi altså uansett regne med?

– Vi må nok det, men vi må samtidig huske på at selv om kuene bidrar til å overføre klimagasser til atmosfæren, er dette for-bindelser som allerede er en del av det biologiske kretsløpet. Det er i stor motsetning til fossilbaserte utslipp, som flytter karbon fra lagrene under bakken til kretsløpet over bakken. I det lange løp er vi avhengige av å fjerne fossiltilførselen for å bremse klimaendringene.

Forskning og innovasjon

– Men hadde det kanskje vært mulig å fange opp gassen som kuene produserer før den når atmosfæren?

– Ja, det pågår faktisk en god del forskning og innovasjon når det gjelder å fange opp gass fra kua inni fjøset og omsette den til miljøvennlig energi. I fremtiden kan kanskje kuenes raping bidra med grønn energi.

– Så vi har ikke gitt opp kua?

– Nei, det har vi ikke. Men det blir viktig, og er fullt mulig, å få på plass tiltak som reduserer utslippene fra kua. Akkurat som teknologi og innovasjon har redusert utslippene fra bilen de siste tiårene, er forskningen i ferd med å bane vei for ei ku som produserer mindre metan. I tillegg er det jo viktig å ta med i betraktning de positive sidene av husdyrdrifta, som beiting, gjødselproduksjon, og ikke minst næringsstoffene som kjøtt og melk bidrar med til den norske befolkningen, avslutter Lekang.

Siste saker