– KLFs medlemsbedrifter tar kollektivt klimaansvar!

– KLFs medlemsbedrifter tar kollektivt klimaansvar! OSLO – Mange KLF-bedrifter jobber målrettet og godt med å ta ned klimaavtrykket i egne bedrifter. Ikke minst er det viktig for bedriftenes omdømme… Les mer

– KLFs medlemsbedrifter tar kollektivt klimaansvar!

OSLO – Mange KLF-bedrifter jobber målrettet og godt med å ta ned klimaavtrykket i egne bedrifter. Ikke minst er det viktig for bedriftenes omdømme at de leverer på forbrukernes forventninger også på dette feltet.

Det fastslår KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen (bildet). Han peker på viktigheten av at Norge når målene om redusert klimagassutslipp.

4,5 millioner tonn

– I tillegg til at kjøtt- og fjørfebransjen må iverksette mange klimatiltak i egne bedrifter, må vi så godt vi kan bistå med å redusere utslippene fra produksjonen av råvarene vi trenger. Nemlig produksjonen av dyr til slakt og egg, påpeker Juul-Hansen.

I 2018 var utslippet av klimagasser i Norge på 52 millioner tonn CO2 ifølge SSB. Av dette utgjorde utslipp fra landbruket 4,5 millioner tonn, men da er for eksempel produksjon av kunstgjødsel, maskiner, bygninger og andre innsatsvarer som brukes i jordbruket ikke tatt med. Tas dette med tilsier beregninger at 8,5 prosent av de norske klimagassutslippene er knyttet til jordbruket.

Kutt pr. produsert enhet

– For å opprettholde produksjonsnivået i norsk landbruk og i kjøtt- og fjørfebransjen, er det avgjørende at utslippsreduksjonene oppnås som et kutt pr. produsert enhet. Alternativet er kutt i produksjonsnivået. Som bransjeorganisasjon for blant annet slakterier, eggpakkerier og en foredlingsindustri som først og fremst ønsker norske råvarer, er kutt i norsk produksjon ikke KLFs politikk. Snarer har vi ambisjoner om fortsatt vekst i norsk husdyrproduksjon og mest mulig verdiskaping hos våre medlemsbedrifter, understreker KLF-direktøren.

Da norsk landbruk, med Norges Bondelag i spissen, i juni 2019 inngikk en avtale med regjeringen om å kutte utslippene med fem millioner tonn innen utgangen av 2030, ble det viktig for KLF å bidra til at disse målene ble nådd.

– Stiller opp

For å følge opp avtalen, har landbruket utarbeidet en «Klimaplan». Sentralt i den planen står det: «Alle gårdsbruk tar i bruk klimakalkulatoren og får tilbud om klimarådgiving innen utgangen av 2025». Skal det målet nås, er vi avhengig av å få til et godt samspill mellom aktørene langs hele verdikjeden!

– De private slakteriene og eggpakkeriene har vist at de har tenkt å stille opp! Hele 14 medlemsbedrifter og 20 personer deltok da KLF i samarbeid med Landbrukets Klimaselskap SA og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i slutten av september arrangerte kurs for å utdanne klimaveiledere hos varemottakerne. Hensikten med det 15 timer lange kurset var å sette medlemsbedrifter i stand til å bistå bønder med å ta i bruk «Klimakalkulatoren» som lanseres 15. oktober. Når 40 000 norske bønder fra dette tidspunktet kan logge seg inn på kalkulatoren, må vi regne med at det blir mange spørsmål, synspunkter og meninger – ikke alle like konstruktive for framdriften i klimaarbeidet. At vi har medlemsbedrifter som har sikret seg at en del medarbeidere har kunnskap om klimapåvirkning fra husdyrproduksjon, og som kan bruke kalkulatoren, er gull verdt for alle bedriftene i bransjen. Når de kan hjelpe og svare bønder på en god og kunnskapsbasert måte, viser det alvoret vi legger i dette arbeidet avslutter Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Han minner om at Bøygen i Peer Gynt oppfordret til å «gå utenom».

– I klimaspørsmålet er det ingen vei utenom, så la oss i fellesskap brette opp ermene, og sørge for at både kjøtt- og fjørfebransjen og norsk husdyrproduksjon tåler det som måtte komme av fremtidige klimadiskusjoner!

Siste saker