Investerer 40 millioner i nytt anlegg

Når Hadeland Viltslakt snart flytter inn i et flunkende nytt slakteri og foredlingsanlegg med en prislapp på 40 millioner kroner, må det sies å være en svært frisk satsing. Av… Les mer

Når Hadeland Viltslakt snart flytter inn i et flunkende nytt slakteri og foredlingsanlegg med en prislapp på 40 millioner kroner, må det sies å være en svært frisk satsing.

Av Per A. Sleipnes

Men daglig leder Tor Egil Torp har klokkertro på det som nå er på gang på et industriområde i utkanten av Jevnaker. Slakteriet er forøvrig nærmeste nabo til en annen framgangsrik kjøttbedrift på Hadeland – Ask Spekehus.

Nisje-slakteri

– Dette har jeg sett fram til i mange år. Vi har drevet vår virksomhet i små lokaler som har gitt oss store logistikkutfordringer. Nå vil vi være i stand til å slakte alle dyreslag – bortsett fra fjørfe. Dermed kan vi betjene våre produsenter i regionen på en helt annen måte. Vi skal være et nisjeslakteri og på den måten framstå som fleksible overfor våre samarbeidspartnere. Vår visjon er å bli et naturlig førstevalg for alle lokale kjøttprodusenter i småskala-/lokalmatmarkedet når det gjelder leieslakting, -nedskjæring, -foredling og -produksjon av gris, småfe og storfe. Hadeland Viltslakteri skal i tillegg være en støttespiller for alle lokale jegere og jaktlag når det gjelder mottak av storvilt som elg og hjort, sier Torp.

Brukt utstyr fra Smedstuen

Han er opptatt av at hele bygget på sikt skal tas i bruk. Tor Egil Torp har dessuten satset målrettet på gjenbruk når det nye anlegget nå er i ferd med å ta form.

– Vi har kjøpt en hel del utstyr fra Smedstuen som ble lagt ned for en tid tilbake. Bl.a. alle hengebaner du ser her inne. Også en del annet utstyr har vi kjøpt brukt. Det jeg vil trekke fram spesielt, er frysekapasiteten. Den er så stor i nyanlegget at vi ser for oss å leie ut noe av denne kapasiteten. Ja, nærmest framstå som et frysehotell i miniatyr, påpeker Torp som med kjeller har hele 2000 kvadratmeter til rådighet.

Utsettelser

Da bladet Kjøtt & Egggprodusenten tok anlegget i øyesyn i juni, var «skallet»på plass. I løpet av sensommeren skal maskiner og teknisk utstyr monteres og Tor Egil Torp håper og tror at anlegget skal være i drift i løpet av høsten.

– Det var vår opprinnelige målsetting å være klare i august, men forsinkelser i forbindelse med levering av tekniske løsninger har gjort det vanskelig å holde denne tidsplanen. Men vi jobber på og setter i gang så raskt som praktisk mulig.

– Nofima viktig

– Samarbeider dere med andre aktører i kjøttbransjen?

– Fatland Oslo har vi tidvis et tett samarbeid med. Nå er det meningen at vi tar over den leieslakting de har tilbudt sine produsenter. Det betyr at vi kan bistå småskalaprodusenter som i utgangspunktet leverer slaktedyr til Fatland-systemet. Dette bidrar til at vi når ut til en relativt stor gruppe produsenter som har bruk for tett oppfølging i forbindelse med leieslakting/skjæring. Når vi snakker om samarbeid, må jeg trekke fram samarbeidet med Nofima og Tom Johannessen. Uten dette, ville jeg nok ikke kunnet realisere dette prosjektet. Nofima, med Tom i spissen, har fungert både som rådgiver og mentor for meg hele veien.

God dyrevelferd

Hadeland Viltslakteri ble startet opp på midten av 90-tallet og er i dag godt etablert innen foredling, produksjon og salg av kjøtt- og viltprodukter. Bedriften omsatte for drøyt 5,7 millioner kroner i fjor og hadde et resultat på ca. en million kroner. Jevnaker-bedriften har spesialisert seg på «hjemmelagede» produkter som holder høy kvalitet og er basert på råvarer fra Hadeland-distriktet. Virksomheten har fokus på god dyrevelferd og bærekraft. Bedriften er dessuten opptatt av å ta vare på mattradisjoner, og mange av produktene er basert på gamle resepter fra regionen.

Siste saker