Kjøle- og fryselager må godkjennes

Frittstående kjøle- og fryselager som lagrer animalske næringsmiddel skal være godkjent innen 1. juli 2017. For å sikre at bedriftene har lov til å drive etter denne datoen, må de søke om godkjenning via Altinn før 1. november 2016.

- Mattilsynet forutsetter at de kjøle-/fryselagrene som er en del av slakteri/nedskjæringsvirksomheten allerede er godkjente. Dette nye godkjenningskravet gjelder derfor kun de fryselagrene som ikke er en del av en allerede godkjent bedrift, sier Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF.

Mattilsynet har tidligere ikke krevd at frittstående kjøle- og fryselager skal godkjennes, bare registreres. Det har derimot vist seg at Norge har vurdert kravene i hygieneregelverket mindre strengt enn EU. Mattilsynet endrer derfor praksis, og vil nå kreve at alle frittstående kjøle- og fryselager skal godkjennes.

Kravet om godkjenning gjelder for alle kjøle- og fryselager som lagrer animalske næringsmiddel, unntatt de som bare lagrer egg, honning eller kjøtt fra sjøpattedyr.

- Det er altså kun de fryselagrene som er helt frittstående som nå skal godkjennes og ikke bare registreres. Men denne godkjenningen skal ikke innebære noen nye krav for disse fryselagrene, sier Mathisen.

Ved søknad om godkjenning, skal det samtidig registreres om lageret kan oppbevare ufortollede varer. Hensikten med dette er at Mattilsynet skal få en oversikt over hvilke tollager som tar imot næringsmidler.

Siste saker