Forskriftsrevisjon om hold av høns og kalkun

– Forslaget fra Mattilsynet innebærer svært mange omfattende endringer. Noen av dem er allerede gjennomført i næringen, mens andre potensielt kan få store konsekvenser for enkeltprodusenter, sier Ida Mathisen, sjefsveterinær… Les mer

– Forslaget fra Mattilsynet innebærer svært mange omfattende endringer. Noen av dem er allerede gjennomført i næringen, mens andre potensielt kan få store konsekvenser for enkeltprodusenter, sier Ida Mathisen, sjefsveterinær i KLF.

KLF har sammen med Animalia og Nortura utarbeidet et høringssvar oversendt Mattilsynet 19. oktober 2022.

Forskriften som nå revideres er 20 år gammel. Mattilsynet skriver på sine nettsider at enkelte bestemmelser ikke lenger er tilpasset dagens oppdrettssystemer eller fuglerasene som holdes i Norge.

– Det er vanskelig å få en god oversikt over det fulle omfanget av endringene, siden det er en relativt stor omstrukturering av forskriften som er foreslått I høringsbrevet påpeker vi at en del av de foreslåtte endringene mener vi ikke er tilstrekkelig godt konsekvensutredet i høringsbrevet, sier Mathisen.

Nytt i tilsynets utkast er blant annet forslag om grenseverdier for ammoniakk og karbondioksid i alle fjørfehus, ikke bare hos slaktekylling. I tillegg foreslår Mattilsynet å forskriftsfeste krav om dyrevelferdsprogram for alle med mer enn 1000 verpehøns og mer enn 200 slaktekylling og at dyreholdere med fjørfe skal ha en skriftlig velferdsplan.

I tillegg foreslår Mattilsynet at det skal bli krav om at alle hønsefugler skal kunne vagle seg samtidig, noe som spesielt vil kreve mye ombygginger i foreldredyrproduksjonen.

Les felles høringssvar fra KLF, Animalia og Nortura (oversendt 19.10.2022)

Følg gangen i forskriftsrevisjonen på mattilsynets nettsider

Siste saker