KLF-rapport fra Grüne Woche

Onsdag til fredag denne uken var KLF representert i næringsdelegasjonen til Sylvi Listhaug på Grüne Woche i Berlin.

Opplegget her nede har vært veldig bra, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. Han trekker frem et nyttig seminar rundt den kommende stortingsmeldingen om vekstkraft og gründerskap.

- Stortingsmeldingen skal se på hvilke utfordringer som finnes i dag for å lykkes som gründer innenfor landbruket, og finne løsninger som kan legge til rette for flere heltidsbønder. Mitt inntrykk er at arbeidet med denne meldingen har kommet i gang på en svært god måte, sier han.

Jeg er selvsagt fornøyd med at departementet har funnet plass til KLF i delegasjonen.

- Grüne Woche er et godt utstillingsvindu for en del bedrifter innenfor norsk landbruk og matbransje. Det er også en nyttig møteplass der en treffer folk fra egen sektor, men også kan knytte nyttige kontakter innenfor reiseliv og handel, sier Juul-Hansen.

KLF var også representert i næringsdelegasjonen med medlemsbedriftene Jens Eide AS og Gårdsand AS.

- Dette har vært en fantastisk tur. Jeg setter utrolig pris på å bli invitert med i delegasjonen, sier daglig leder Jens Eide. Listhaug fremstår som lydhør. Hun er åpen for innspill, og man føler man blir hørt. Hun skal også ha honnør for god tilrettelegging med svært mange matnyttige poster på programmet.

Siste saker