KLFs landsmøte på Hankø i juni 2023

Ikke siden 2019 har det blitt arrangert KLF-landsmøte/ERFA-møte med «fysisk» tilstedeværelse, men i juni neste år er det klart for et landsmøte etter etablerte prinsipper. Av Per A. Sleipnes Det… Les mer

Ikke siden 2019 har det blitt arrangert KLF-landsmøte/ERFA-møte med «fysisk» tilstedeværelse, men i juni neste år er det klart for et landsmøte etter etablerte prinsipper.

Av Per A. Sleipnes

Det gleder ikke minst KLF-direktøren seg over.

– Når vi nå endelig kan møtes igjen, kunne vi knapt valgt et triveligere sted eller bedre tidspunkt, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen. Han tenker på Hankø Spa Hotell der landsmøtet går av stabelen neste år.


NÅ KAN DU MELDE DEG PÅ
ERFA-samling/KLFs landsmøte


Omvisning på ASKO i Vestby

Kjøttbransjentok en prat med Juul-Hansen for å høre hvordan forberedelsene til neste års ERFA- og landsmøte går. Selv om ikke alt er på plass, er optimismen stor. Han forteller at det allerede er avtalt en omvisning på Askos gigantiske anlegg i Vestby som en del av opplegget.

– Tore Bekkens folk vil i tillegg til å vise oss anlegget, også fortelle om logistikken og ikke minst orientere om hvordan Asko og NorgesGruppen jobber med bærekraft i praksis. Asko er jo blant annet i gang med førerløse elektriske ferjer mellom Moss og Horten, sier Juul-Hansen. Han tror mange medlemsbedrifter kan få nyttige input til tiltak i egen virksomhet i kjølvannet av et slikt besøk.

Dagligvaretilsynet kommer

– Det hersker usikkerhet rundt markedsutviklingen i produktgruppene som KLFs bedrifter omsetter, og handelens makt versus leverandørenes har skapt uro lenge. Tas disse temaene opp på ERFA-samlingen?

– Ja, vi planlegger en tretimers bolk med disse temaene. Vi vil jo gjerne vite hvordan dagligvarekjedene ser for seg utviklingen. Philipp Engedal, som snart tiltrer som ny konsernsjef i COOP, har sagt han kommer. Vi håper og tror at minst en konsernsjef til fra dagligvarehandelen kommer, sier Juul-Hansen.

Han forteller at direktør i Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen, deltar. Tilsynets oppgave er blant annet å bidra til å fremme redelighet, forutsigbarhet og lojalitet i kontraktsforhold mellom aktørene i dagligvarebransjen. Det bør jo definitivt interessere noen hver, mener KLF direktøren som legger til at næringsminister Jan Christian Vestre også har døra på gløtt for deltagelse.

Kostholdsråd og Green Deal

– Pandemien ga kjøtt- og fjørfebransjen mange utfordringer, men også en økonomisk opptur for noen. Etterpå har strømprisene herjet med bransjen. Fokuset på dyrevelferd og klima/bærekraft øker både fra forbrukere og myndigheter. Og arbeidet med Nordiske Kostholdsråd, der mange frykter en halvering av anbefalt inntak av egg og kjøtt i de nye anbefalingene, nærmer seg oppløpssiden. Tas dette temaet opp på ERFA-møtet?

– Ja, og vi jobber med innledere. Men et stykke på vei rundt disse temaene er vi allerede. Fra Eika Gruppen har vi nemlig fått med oss konserndirektør for bærekraft og næringspolitikk, Marianne Groth. Hun vil fortelle hvordan finansnæringen jobber med å tilpasse seg kravene fra Green Deal og hvordan dette etter hvert vil påvirke hverdagen til både store og små bedrifter. Og det kommer sikkert noen gode råd til oss fra den tidligere statssekretæren ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet, tror Juul-Hansen.

KLF-direktøren, Bjørn juul-Hansen gleder seg over til endelig å møtes neste år på Hankø.

Fokus på bærekraft

KLF-sjefen forteller også at de har fått med Dorthe Gill Brudvik, direktør egne merkevarer (EMV) i COOP, til å snakke om klima/bærekraft/dyrevelferd. Fokuset skal være på hvordan bedrifter og verdikjede skal forstå det som nå uttrykkes og tanker om hvordan bransjen og dagligvarehandelen kan jobbe konstruktivt sammen med disse temaene.

– Dorthe Gill Brudvik er en kunnskapsrik, engasjerende og uhøytidelig fyrverkeri av en foredragsholder som jeg har hatt gleden av å høre noen ganger. Jeg blir alltid litt bedre til mote og får økt tro på framtiden når jeg har hørt på henne, oppsummerer Juul-Hansen.

Påmelding i februar

Bjørn-Ole Juul-Hansen forteller at arbeidet med programmet fortsatt pågår og at alt skal på sakskartet til KLF-styremøtet i januar. Planen er at det åpnes for påmelding i løpet av februar. KLF-direktøren anbefaler alle å holde av datoene 1. og 2. juni 2023 allerede nå.

Siste saker