KLF ut mot Afsar i Islamsk Råd

– Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge påstår at mafiaen i kjøttbransjen lurer muslimer. Vi reagerer på det sterkeste på disse påstandene, sier adm. direktør i KLF Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Bakgrunn for Afsars utspill er at Mattilsynet i 2014 skal ha en tilsynskampanje om merking av mat. En av flere ting de vil undersøke, er om kjøttsom er merket halal, faktisk er halalkjøtt.

- Om kampanjen avslører ulovlig halalmerking av kjøtt, håper Mattilsynet at dette også kan avsløre annen ulovlig omsetning av kjøtt. Uriktig halalmerking er først og fremst uredelig merking, og det er dette Mattilsynet er interessert i å avdekke, det er ikke snakk om en egen kampanje for halalkjøtt, sier Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF.

Kjøtt med mangelfull merking er i stor grad smuglerkjøtt. KLFs beregninger tyder på at ulovlig innført kjøtt til Norge står for i underkant av en halv prosent av det totale markedet for kjøtt. I mengde er det snakk om mellom 1000-1500 tonn kjøtt, og til sammenligning står harryhandlingen for rundt 17 000 tonn.

Halal-merket er ikke et krav
Svært mye av halal-kjøttet som omsettes i Norge er imidlertid importert storfe og lam. Bare fra Swaziland, Namibia og Botswana importeres rundt 5000 tonn og mye av dette er halalslaktet.  

- Med slike importer følger godkjenningsbeviser fra relevante, lokale religiøse myndigheter som bekrefter dette. Detaljister og seriøse spisesteder som handler importert halal-kjøtt fra seriøse, godkjente kjøttbedrifter kan få med seg de nødvendige sertifikatene som dokumenterer slaktemåten og de skal derfor være trygge på at de selger halalkjøtt uten et eget tilleggsmerke, sier Juul-Hansen.

KLF representerer 145 norske private kjøttbedrifter som står for rundt 4100 årsverk. Blant medlemmene er det 10 slakterier - noen med flere anlegg. Flere av disse slakter halal i perioder. I praksis er den eneste forskjellen mellom ordinært kjøtt og halalkjøtt i Norge at halalkjøttet er velsignet av en godkjent muslim, under slakteprosessen.

- Det oppleves svært urimelig når en bransje som vår, med sporbare verdikjeder og trygg ren mat blir stemplet som kriminelle. Her må Islamsk Råd klare å skille mellom organisert smugling og seriøse norske kjøttbedrifter. Smuglerbedriftene og bedrifter som bevisst kjøper smuglervarer kan vi ha et felles mål om å ta, sier Juul-Hansen.

Islamsk Råd Norge sertifiserer og merker halalkjøtt etter egne retningslinjer for kjøttleveransene til det muslimske markedet. Ett av kravene de stiller er at dyret i tillegg til å være slaktet på muslimsk vis, også skal komme fra norske produsenter.

Les mer om halal som slaktemetode på Wikipedia.

- Det er helt fint at Islamsk Råd Norge har denne ordningen, men det er ikke et krav for våre medlemmer å merke halalkjøtt med Islamsk Råds merke for å kunne omsette kjøtt som halal. Det som er viktig og som skal kunne dokumenteres er at dyret er blitt slaktet på en muslimsk riktig måte, sier Juul-Hansen.

- Å stemple oss som kriminelle faller på sin egen urimelighet, avslutter han.

Siste saker