Kollaps i EU-markedet for beinmel

Etter at Vietnam har stengt grensene for europeisk proteinmel, har markedet nærmest kollapset over natten. Det rammer både norske bønder, slakterier og også selskapet Biosirk Norge. Av Per A. Sleipnes… Les mer

Etter at Vietnam har stengt grensene for europeisk proteinmel, har markedet nærmest kollapset over natten. Det rammer både norske bønder, slakterier og også selskapet Biosirk Norge.

Av Per A. Sleipnes

Sistnevnte selskap får, som følge av svikten i markedet, et kraftig redusert resultat i år. Slakteriene på sin side må regne med å måtte betale mellom 70 og 80 millioner kroner mer for å få levert sine biprodukter til Biosirk og det igjen bidrar til sjuende og sist til at bonden må regne med noen øre mindre i avregningspris på slakteriet.

Prisnedgang på 70 prosent

Biosirk-sjef Lars Aashammer bekrefter overfor Kjøttbransjen at prisene på det såkalte miksmelet (proteinmel basert på alle dyreslag) har rast i pris på verdensmarkedet den siste tiden. Ja, i løpet av tre–fire dager falt prisen med nær 70 prosent etter at Vietnam stengte sine grenser til EU-området. Sørøst-Asia er nemlig et svært viktig marked for dette proteinmelet og når Vietnam stenger grensene til EU, skaper det vansker.

40 000 tonn

– Så mye som to tredjedeler av alt proteinmel EU og EØS-land produserer, går til dette Asia-markedet. I år vil vi i Biosirk produsere rundt 40 000 tonn og 15 prosent av vår tonnasje har tradisjonelt blitt sendt til Asia.

– Hvorfor er Vietnam så viktig for dere?
– Vietnam er viktig på flere måter, bl.a. fordi mye proteinmel blir kanalisert videre til andre land som f.eks. Kina. Når Vietnam så stenger sine grenser, må vi naturlig se til andre markeder. Og ettersom EU-landene sitter på enorme mengder av dette proteinmelet, det vil si flere hundre tusen tonn, sier det seg selv at prisen kollapser.

– Jeg kan nevne at vi har normalt fått opptil tre kroner og femti øre pr. kilo i det asiatiske markedet. Etter kollapsen er vi blitt tilbudt 30 øre i andre markeder, men så langt ned i pris er vi ikke villig til å gå, bekrefter Aashammer.

Importerer fra USA

– Hvorfor vil ikke Vietnam ha dette proteinmelet nå?
– Det spørsmålet har også vi stilt oss. Landet har byttet regjering og det kan være en faktor. Min opplevelse er at det hele bygger på misforståelser og dårlig kommunikasjon. For det som er et paradoks, er at Vietnam fortsatt importerer fra f.eks. USA. Proteinmel herfra skille seg ikke vesentlig ut fra det EU leverer. Nå håper vi og tror at ting retter seg etter hvert. Men det tar tid å få prisene opp, sier Lars Aashammer.

Godt fjorår

Biosirk Norge satte i fjor rekord for råvaremottak med 221 690 tonn. Det var en økning på 700 tonn i forhold til i 2021. Resultatet før skatt kom i fjor opp i vel 39 millioner kroner. Det var ca. ni millioner kroner bedre enn året før. I år regner Aashammer med en halvering av dette resultatet.

Bønder blir belastet

Til sjuende og sist er det dessverre bonden som blir belastet når denne type marked svikter. Slakteriene må betale mer for å bli kvitt biproduktene og slakteriene må hente inn dette i forbindelse med oppgjøret til bonden, avslutter adm.dir. Lars Aashammer i Biosirk Norge.

Siste saker