Livdyrprodusent med fokus på trivsel og dyrevelferd

Livdyrprodusent med fokus på trivsel og dyrevelferd Han bruker svært mye tid på dyrene sine og for kjøttfebonde Jan Ove Haug på Bryne er det nøkkelen til suksess som livdyrprodusent… Les mer

Livdyrprodusent med fokus på trivsel og dyrevelferd

Han bruker svært mye tid på dyrene sine og for kjøttfebonde Jan Ove Haug på Bryne er det nøkkelen til suksess som livdyrprodusent til Jæren Slakt.

Per A. Sleipnes

Angus-kyrne til Jan Ove Haug får godt stell og er derfor tilfredse og rolige.

16 mordyr av Angus-rasen er i Rogaland-sammenheng for en liten besetning å regne. Det spiller i grunnen liten rolle for Haug, ettersom han er mer opptatt av kvalitet enn kvantitet.

Lite stress

– God kontakt med dyrene betyr mye for trivsel og velferd i fjøset. Jeg tilbringer derfor mer tid enn normalt i fjøset. I hvert fall bortimot fire timer pr. dag. Men du kan kanskje merke at det hersker en spesiell ro her inne. Dyrene maser ikke og de er ikke stresset. For en livdyrprodusent er nettopp det viktig. Min ambisjon er å levere fra meg så gode dyr som mulig med tanke på videre avl, sier Haug.

Overtok i 2017

Han overtok gården i Jærvegen på Bryne etter sine foreldre for to år siden. De drev med melkeproduksjon, men Jan Ove Haug ønsker å rendyrke kjøttfesatsingen. Og ettersom Prima satser tungt på Angus-rasen, var valget enkelt da sjansen bød seg.

– Prima har behov for flere avlsbesetninger og jeg er villig til å gjøre en helhjertet jobb for å bidra til det. Jeg ønsker å være en aktiv avlsbesetning som understøtter den flotte satsingen Prima gjør på Angus. Det er noe av årsaken til at jeg bruker mye energi på å få fram gode avlsokser, understreker Haug.

Denne ruggen av en traktor benytter Jan Ove Haug når han påtar seg naturgjødselsoppdrag for andre bønder i området.

Mye ute

Ett av virkemidlene han bruker for å fremme dyrevelferd og trivsel i fjøset, er å la dyrene gå mest mulig ute. Fra midten av april til medio oktober, er dyrene ute nærsagt hele tiden. På vinteren er de ute på dagtid og inne på natta. Detter regimet krever mer oppfølging enn om dyrene sto på bås hele tiden, men denne ekstra jobben er altså Haug villig til å ta. Han er dessuten nøye på fôret.

– Jeg holder dyrene mest mulig unna kraftfôr. Ikke fordi det i seg selv er noe galt med kraftfôr, men jeg ser at grovfôr har en positiv innvirkning på dyrenes generelle trivsel.

Gjødsler for andre

I tillegg til gården han driver, har Haug en bigeskjeft som andre bønder i området har stor glede av. Han tar nemlig på seg gjødseljobber for kollegaer.

– Mange av disse har ikke utstyr for effektiv naturgjødsling og det blir plunder og heft for disse å selv gjødsle jorda. Med det utstyrte jeg har anskaffet meg, kan jeg gjøre denne jobben raskt og effektivt, påpeker bonden som har få ledige timer i døgnet.

Prima kjøtt fra Prima

– Hvorfor valgte du Prima som samarbeidspartner?

– Rett og slett på grunn av deres satsing på kjøttkvalitet. Både på gris og storfe har Prima en kvalitetsfilosofi som tiltaler meg sterkt. Oppfølgingen jeg har fått i den oppbyggingsfasen jeg har vært gjennom siden 2017, har dessuten vært helt topp, fastslår Haug.

Ønsker nytt fjøs

Gården han driver er på rundt 240 dekar og kan derfor karakteriseres som litt under middels stor om man ser den i et Rogaland-perspektiv. Øverst på ønskelista til Haug står et nytt fjøs, men det blir det neppe noe av foreløpig.

– Nå setter jeg alt inn på å etablere en sunn og god virksomhet, og så får det andre komme etter hvert, avslutter den kvalitetsbevisste Prima-produsenten.

Gården er på rundt 240 dekar og er middels stor om man ser den i et Rogaland-perspektiv.

Siste saker