Nå fordeles kvoten på islandslam

KLF disponerer en historisk rettighet til å importere inntil 180 tonn islandslam i året, og vi er nå i gang med å fordele kvoten for 2021 på medlemmer som er interessert.

Importrettigheten til KLF følger av en avtale inngått mellom norske og islandske myndigheter. Samlet kan Norge i dag importere 600 tonn småfekjøtt tollfritt årlig fra Island. Nortura har rettigheten til 420 av disse tonnene.

Alle medlemmer er varslet per e-post siste uke om hvordan man skal gå frem om man er interessert. Ta kontakt med KLF dersom du ikke har mottatt e-posten.

Siste saker