Ny kjøttkontroll gir bedre kvalitet og dokumentasjon

Ny kjøttkontroll gir bedre kvalitet og dokumentasjon Norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Det gir også det beste utgangspunktet for god mattrygghet. Nå har Mattilsynet, slakteriene og norske… Les mer

Ny kjøttkontroll gir bedre kvalitet og dokumentasjon

Norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Det gir også det beste utgangspunktet for god mattrygghet. Nå har Mattilsynet, slakteriene og norske bønder gjort dokumentasjonen av dette enda bedre.

Ragnhild Margit Arnesen, Prosjektleder Mattilsynet
Ola Nafstad, Fagdirektør Animalia
Ingrid Melkild, Fagsjef Nortura
Ida Mathisen, Sjefveterinær KLF

I 2010 kom det nye krav til hvilken informasjon som skal sendes inn om slaktedyra før de sendes til slakt. Medisinering, restriksjoner på grunn av smittsomme sykdommer og helsetilstanden hos dyra er eksempler på slik informasjon. Samlebetegnelsen for denne informasjonen er matkjedeinformasjon (MKI).

Det nye systemet dekker dyreartene storfe, svin, sau og geit. Animalia har arbeidet med videreformidling av allerede registrert informasjon, mens slakteriene har arbeidet for å legge om rutiner for datainnhenting, innmelding og digital overføring av MKI til Mattilsynet. Mattilsynet på sin side har utviklet et helt nytt dataverktøy, MAKKS (Mattilsynets Kjøttkontroll System) som skal håndtere dataene og hjelpe med planleggingen av kjøttkontrollarbeidet.

Avvik må oppgis

Som produsent vil du merke endringer når du skal melde inn dyr til slakt. Blant annet må du ved innmelding oppgi dersom noen av dyra har noen avvik og hva slags form for avvik det dreier seg om slik at slakteriet kan ta høyde for dette ved planlegging av transporten. Slakteriet må sende matkjedinformasjon til Mattilsynet innen kl. 12 siste virkedag før slakting. Før dette må slakteriet ha vurdert informasjonen om dyra. Et eksempel på slikt tiltak kan være egen binge på transport. Det betyr at fristen for bonden må settes slik at det er tid nok for slakteriet til å gjennomføre vurderingene før informasjonen skal overleveres Mattilsynet. Slakteriet ditt vil gi deg nærmere informasjon om hva som blir nytt, sett deg nøye inn i denne informasjonen.

– Avtal med din veterinær

Hvis veterinæren din rapporter diagnoser og behandling gjennom Dyrehelseportalen, blir dette derfor automatisk videreformidlet til slakteriet som matkjedeinformasjon. Veterinæren kan enten bruke nettsiden Dyrehelseportalen.no, eller et av journalsystemene som sender opplysninger videre til Dyrehelseportalen. Avtal derfor med din veterinær at han eller hun bruker en av disse løsningene. Veterinæren har uansett plikt til å rapportere all utlevering av medisiner til Mattilsynet. Dersom veterinæren ikke bruker Dyrehelseportalen, må du som produsent rapportere denne informasjonen selv enten gjennom den aktuelle husdyrkontrollen eller direkte i Dyrehelseportalen.

Egenbehandling

All egenbehandling av dyr, som parasittbehandling, behandling etter avtale med veterinær eller oppfølgende behandling, er matkjedeinformasjon og skal dokumenteres og rapporteres inn. Medlemmer av en husdyrkontroll kan gjøre dette i kontrollen. Produsenter som ikke er med i kontrollen for den aktuelle produksjonen må gjøre dette direkte på Dyrehelseportalen.no. Portalen er åpen for alle husdyrprodusenter og du logger deg inn med felles brukernavn og passord i landbruket.

Er du helt ny som bonde? Mattilsynet trenger å vite om alle produksjonsdyrehold i Norge, og derfor må du registrere alle arter du driver med så snart du er i gang. Dersom dette har gått i glemmeboka og du melder inn dyr til slakt, vil slakteriene nå fange opp dette og du vil få beskjed om å registrere deg før dyra kan slaktes.

Siste saker