Nasjonal tilsynskampanje for gris skal iverksettes

Nasjonal tilsynskampanje for gris skal iverksettes Mattilsynet iverksetter til høsten en nasjonal tilsynskampanje for å undersøke om dyrevelferdsregelverket følges i alle typer grisebesetninger. Landbruks- og matdepartementet ønsker mer oppdatert kunnskap… Les mer

Nasjonal tilsynskampanje for gris skal iverksettes

Mattilsynet iverksetter til høsten en nasjonal tilsynskampanje for å undersøke om dyrevelferdsregelverket følges i alle typer grisebesetninger.

Landbruks- og matdepartementet ønsker mer oppdatert kunnskap om velferden på gris. Mattilsynet vil derfor i perioden 1. september 2020 til og med 20. juni 2021 vil gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje som omfatter 600 besetninger. Det skal skje utenom vanlige besøk, i forbindelse med prøvetaking, bekymringsmeldinger mm.

Veterinæravtaler sjekkes

Ved hvert tilsyn skal Mattilsynet minst kontrollere, hvordan syke og skadde dyr behandles og avlives og om det brukes tilstrekkelig aktivitets- og rotemateriale, redebyggingsmateriale for purker og strø. Tilsynet vil også sjekke nøye hva slags avtale produsentene har med veterinær om kastrering av gris og hvordan kastrering blir registret i helsekortet.

Elektrisk anlegg

I tillegg vil Mattilsynets folk også sjekke om det i fjøs med slaktegris finnes dokumentasjon på at det elektriske anlegget og brannalarmanlegget er kontrollert av en fagperson.

Mattilsynet vil gjennomføre kampanjen for å avdekke og følge opp brudd i enkeltbesetninger, men legger også opp til å øke forståelsen for regelverkskravene som skal bidra til god dyrevelferd. De ønsker å styrke dialogen med produsentene og næringen.

Siste saker