– Nødslakter og ammeku er en god kombinasjon

Han kombinerer ammeku-produksjon i Sel med jobb som nødslakter i Gudbrandsdalen. Den kombinasjonen fungerer utmerket for Fatland-produsent Jan Ingar Formo. Av Per A. Sleipnes Formo hadde i 23 år jobbet… Les mer

Han kombinerer ammeku-produksjon i Sel med jobb som nødslakter i Gudbrandsdalen. Den kombinasjonen fungerer utmerket for Fatland-produsent Jan Ingar Formo.

Av Per A. Sleipnes

Formo hadde i 23 år jobbet på Nortura-slakteriet på Otta, da det ble lagt ned. Først som kjøttskjærer og de siste årene på innkjøp. I tillegg til jobben på slakteriet, drev han gård med kombinert kjøttfe- og korn/gress-produksjon. Etter nedleggelsen av Otta-slakteriet, leverte han i en kort periode til Nordfjord Kjøtt, men ble etter hvert permanent Fatland-produsent i kjølvannet av nedleggelsen.

Viktig service

– Da jeg spilte inn behovet for en velfungerende nødslakt-ordning i privat regi her i regionen, tente Fatland nærmest umiddelbart på ideen. Nå ligger det an til at det snart blir to biler som kan rykke ut og hjelpe bønder som trenger hjelp til nødslakting av dyr på gården. Det er en veldig viktig service og ikke minst betryggende for bønder som er opptatt av å ivareta dyrevelferden, sier Jan Ingar Formo.

Stort område

Han dekker et nokså stort område med sin bil. Det vil i praksis si Fatland-bønder fra Lillehammer i sør til Dovre i nord. Formo presiserer at også bønder som leverer til andre slakterier får hjelp om de trenger det, men det er til Fatland Oslo eller Røros Slakteri de slaktede dyrene sendes.

Travel periode nå

– Hvor ofte er du i sving i løpet av en uke med tanke på nødslakting?

– Det varierer veldig fra årstid til årstid. Akkurat nå er vi inne i årets kanskje mest travle periode med mange kalvinger. På sommeren er det travelt som følge av mange beinbrudd på kyr og okser som går ute. Det meste av dyrene som blir nødslaktet går til Fatland Oslo. Jeg vet bønder i hele Gudbrandsdalen setter pris på denne servicen og jeg er glad Fatland har opprettholdt ordningen, selv om de ikke ble med på satsingen på nytt slakteri på Otta.

– Synd for regionen

– Ja, hva tenker du om at det nå ser mørkt ut for dette prosjektet etter at Grilstad har trukket seg ut?

– Det vil jeg egentlig ikke ha så mye mening om. Men det er selvsagt synd for regionen at de arbeidsplassene som var forespeilet på det nye slakteriet, nå synes å ikke være innen rekkevidde. Jeg vet det er mange bønder i Gudbrandsdalen som hadde håpet på dette prosjektet, påpeker Jan Ingar Formo.

Sel-bonden kombinerer ammekuproduksjon med jobb som nødslakter i Gudbrandsdalen.

950 mål

Gården hans består av 30 mordyr av rasen Simmental. Han disponerer til sammen 950 mål og forpakter en gård i Otta-området med tanke på denne produksjonen. De rundt 30 kalvene og kvigene som fødes hvert år, sendes til Biffringen AS som er et samarbeid mellom fire bønder i området. Tre av disse bøndene leverer dyr til Fatland. I Biffringen dreier det seg om full oppfôring før slakting,

Etablerte aksjeselskap

– Vi startet dette aksjeselskapet for fire år siden og det er en fin måte å samarbeide på. En form for samdrift, med andre ord. Inntjeningen har gått sakte men sikkert oppover, men vi har ennå ikke tatt ut lønn fra selskapet. Til sammen 80 dyr inngår i Biffringen og vi har på sikt stor tro på prosjektet, understreker den driftige Otta-bonden.

Siste saker