Norsk Kylling med omsetningsøkning

Norsk Kylling med omsetningsøkning Til nå har Norsk Kylling opplevd betydelig økning i omsetning og så lenge bedriften har nok personell til å drive planlagt aktivitet, er det ikke behov… Les mer

Norsk Kylling med omsetningsøkning

Til nå har Norsk Kylling opplevd betydelig økning i omsetning og så lenge bedriften har nok personell til å drive planlagt aktivitet, er det ikke behov for permitteringer.

– Korona-situasjonen har bidratt til noen omprioriteringer av ressurser i drift, samt redusert aktivitet i prosjekter. Det har sammenheng med noen ansatte og leverandører i karantene. Jeg ser imidlertid ikke bort fra at permitteringer kan bli aktuelt dersom vi kommer under kritisk ressursbehov for å opprettholde aktivitet, sier adm. direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling.

Siste saker