Nortura innfører ekstra trekk for å sikre resultatet

Nortura innfører ekstra trekk for å sikre resultatet Fra mandag 10. april innførte Nortura et trekk på 20 øre pr. kg kjøtt og 10 øre pr. kg egg fra sine… Les mer

Nortura innfører ekstra trekk for å sikre resultatet

Fra mandag 10. april innførte Nortura et trekk på 20 øre pr. kg kjøtt og 10 øre pr. kg egg fra sine eiere, norske bønder.

I et brev til eierne, som ble sendt ut rett før påske, skriver styreleder Trine Hasvang Vaag at Nortura er nødt til å levere et positivt resultat i år.

I brevet, som Landbruk24 har fått tilgang til, vises det til at det er satt i gang tiltak som skal redusere kostnadene med 400 millioner kroner, men at det er usikkerhet knyttet til salgsutviklingen framover.

Krevende prosess

– Som et ekstratiltak for å sikre resultatet, har derfor styret vedtatt å legge inn et ekstra trekk i nettonoteringen på 20 øre pr. kg slakt og 10 øre pr. kg egg, fra 10. april. Vi vet at som husdyrprodusenter har vi behov for disse pengene på egen gård. Men vi er også eiere, og som eiere må vi bidra for å sikre selskapet vårt. Vi vet at det å hente inn ny kapital i et samvirke kan være en krevende prosess, ikke minst fordi andelsinnskuddet ikke skiller på om du har stort eller lite volum i produksjonen din, skriver Hasvang Vaag i brevet.

Ekstra bidrag

Hun presiserer at i kretsmøterunden var budskapet fra mange eiere at vi ikke må «kvie» oss for å gå til eierne og be om penger hvis det blir nødvendig.

– Det er gode signaler å få, men vi ønsker ikke å gjøre det før det eventuelt er nødvendig. Derfor velger vi heller å ta et lite pristrekk fra oss alle nå, som et ekstra bidrag for å sikre resultatet i 2023.

Fatland betaler mer

Samtidig som Nortura innfører ekstra trekk for bonden, forbedrer Fatland leveringsbetingelsene til sine bønder.

Selskapet økte betalingen til bonden både for svin og storfe fra 11. april 2023. Fatland Ekstra Smågris vil øke med ti kroner, det samme vil Kombitillegget. For storfe økes puljetillegget på pulje som gjelder 14 og flere med 20 øre pr. kilo. Pulje 6–10 og 11–13 øker med 15 øre pr. kilo.

Siste saker