Snart lanseres dyrevelferdsprogrammet for sau

Alle produsenter med flere enn 30 vinterfôra sau skal inngå avtale med veterinær og gjennomføre et veterinærbesøk minst hver 18. måned. Produsentene skal også ta et nettbasert kurs om atferd… Les mer

Alle produsenter med flere enn 30 vinterfôra sau skal inngå avtale med veterinær og gjennomføre et veterinærbesøk minst hver 18. måned. Produsentene skal også ta et nettbasert kurs om atferd og velferd for sau.

Av Tora Saltnes, Animalia

– Fra 4. desember vil det gå ut varsler til første pulje som skal innrulleres. Da er det god tid for denne første puljen til fristen som gjelder for å ha gjennomført både kurs og veterinærbesøk i regi av dyrevelferdsprogrammet (DVP-besøk) ved utgangen av mars, sier Siv Svendsen i Helsetjenesten for sau i Animalia.

Nyttig veileder

Hun jobber nå sammen med sine kolleger med å ferdigstille en veileder til dyrevelferdsbesøket. Veilederen er primært for veterinæren, men den er like nyttig å gå gjennom for produsenten som en forberedelse, siden den tar for seg hva veterinærbesøket skal omhandle. Den vil ligge tilgjengelig på Animalias nettsider, under menypunktet Husdyr og Sau, så snart den er klar. Der vil oppdatert informasjon om dyrevelferdsprogrammet ligge samlet.

Nettbasert kurs

– Vi jobber også med å ferdigstille det nettbaserte kurset som saueprodusentene skal ta. Kurset gjennomføres som e-læring fordi det da er mulig å ta kurset når det passer best for produsenten – uten at man trenger å møte opp et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. I tillegg sikrer vi dokumentasjon på at kurset er gjennomført. Og dokumentasjon er et hovedelement i alle dyrevelferdsprogrammene for husdyrnæringa, understreker Svendsen, som legger til at også veterinærene skal ta et eget kurs for å kunne velges til å gjennomføre DVP-besøk.

Puljevis innrullering

Siden det totalt er ca. 9000 dyrehold som skal fases inn, er det laget en innrulleringsplan basert på det siste sifferet i dyreholds-ID. Dersom du er usikker på din dyreholds-ID, kan du sjekke øremerkene du bruker på dyra, eller eventuelt kontakte Mattilsynet. Innrulleringsplanen er tilpasset sesongene i saueproduksjonen så godt som mulig.

– Det vil sendes ut varsler til hver enkelt produsent når innrulleringsperioden starter, slik at alle vet når det er tid for å foreta seg noe, sier Svendsen, og legger til:

– Det kan være lurt å avtale DVP-besøk med veterinær tidlig i innrulleringsperioden. Det er alltids mange nok som venter til siste liten, og da kan det bli veldig travelt for veterinærene inn mot puljefristene.

Obligatorisk for alle

Det er også mulig å gjennomføre kurset så snart som mulig etter lansering selv om innrulleringsperioden din ikke har startet ennå.

– Hvis det er produsenter som ønsker å møtes for å gjennomføre kurset sammen, slik at man kan diskutere litt underveis og kanskje hjelpe hverandre med pålogging og slikt, så er det fullt mulig. Men man må logge seg på individuelt så det blir dokumentert at man har gjennomført kurset. Det er viktig, forklarer Svendsen.

Foreløpig vil dyrevelferdsprogrammet være obligatorisk for alle som har over 30 vinterfôra sau ved telling 1. mars året før. Det vil si ca. 93 prosent av all sau og ca. 69 prosent av alle besetninger.

– Fra 2028 er ambisjonen å få med alle som leverer slakt og søker om produksjonstilskudd for sau. Vi vet at mange i næringa ønsker at det skal gjelde absolutt alle. Samtidig må vi starte et sted for å sikre at vi får med oss de som har en viss størrelse på produksjonen. Det må også være veterinærkapasitet nok. Men det vil være fullt mulig å delta i dyrevelferdsprogrammet på frivillig basis fra starten av for produsenter som har færre enn 30 vinterfôra sau også, avslutter Siv Svendsen i Animalia.

Siste saker