Ønsker forenkling av jordbruksavtalen

Listhaug ønsker seg enklere virkemidler i jordbruksavtalen. Lars Sponheim skal lede gruppen som skal gjøre jobben, og KLF er bedt om å bidra.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe under ledelse av fylkesmann og tidligere venstre-general Lars Sponheim som skal utrede forenklinger av virkemidlene i jordbruksavtalen.

- Jeg er svært glad for at KLF blir spurt om å sitte i et slikt utvalg, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. Det at Landbruk- og matdepartementet ser at historien vår og kompetansen vi besitter gir en naturlig plass i et slikt utvalg kan vi være stolte av.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sier til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at hun har store forventninger om konstruktive forslag til forenklinger.

– Selv om man i årets jordbruksoppgjør fikk forenklet en god del, er det fortsatt behov for å gjøre landbrukspolitikken enklere og å redusere byråkratiet, sier Listhaug.

- Fra KLFs side er vi opptatt av kostnadseffektive ordninger i norsk landbruk. Vi jobber for en landbrukspolitikk som fremmer medlemmenes tilgang til nok norsk råvare. For å få til det må det legges til rette for at bønder har mulighet til en så god næringsinntekt at de våger å satse på utdanning og tør investere i et langsiktig perspektiv, sier Juul-Hansen.

Arbeidsgruppen skal gjennomgå jordbruksavtalens virkemidler og foreslå forenklinger som gir et enklere og mer oversiktlig virkemiddelsystem. Arbeidet skal avsluttes innen utgangen av 2015, men arbeidsgruppen skal levere en delrapport som en del av grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene våren 2015.

- Vi er positive til alt arbeid som igangsettes med hensikt å sørge for at minst mulig blir borte på veien gjennom administrasjon etc. Pengene må gå til bonden, ikke systemet, sier Juul-Hansen.

- Norge skal ha en konkurransedyktig verdikjede for mat. Både bønder og industribedrifter jobber med dette hver eneste dag. Da er det viktig at vi også har effektive måter å fordele midlene på, samtidig som de politiske mål med landbrukspolitikken oppnås. I det lange løp kan vi ikke dra med oss flere kostnader enn absolutt nødvendig, sier Juul-Hansen.

Gjennom gruppens arbeid skal det foreslås et virkemiddelsystem med færre og enklere ordninger, som er mer målrettet mot økt effektiv matproduksjon, på små og store bruk over hele landet. Det skal legges vekt på forenklinger for de næringsdrivende og en enklere forvaltning. Gruppen skal vurdere konsekvenser av forslagene, både hver for seg og samlet.

WTO-regelverket skal også tas hensyn til. Utredningen skal ikke omfatte ordningene under Omsetningsrådet eller kvote- og prisutjevningsordningen for melk.

Gruppens medlemmer:
Fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland skal lede arbeidet.
- Kristin lanssen, Norges Bondelag
- Jon Petter Løvstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
- Marit Bårnes, Norsk Landbrukssamvirke
- Bjørn-Ole Juul-Hansen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
- Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Ole Gjølberg, professor NMBU
- Per Skjeflo, Finansdepartementet
- Viil Søyland, Landbruks- og matdepartementet

Siste saker