Planlegger nettbutikk for medlemsbedriftene

På initiativ fra medlemmene, er KLF nå klar til å utvikle nettbutikk for medlemsbedriftene. I første omgang er spekemat den mest aktuelle produktgruppen å selge på nett. Distribusjon skal skje via posten.

Mange av kjøttbransjens bedrifter har allerede testet nettbutikk med varierende hell. Nettbutikkene som tilbys er ofte mangelfulle, tungvinte å administrere og krever for mye av bedriften. Kommet for å bli – Vi ser at nettsalg tar av, og at salg generelt flytter seg fra butikk til nett. Fra KLFs side ønsker vi derfor å få på plass en enkel løsning for bedriftene, som er rimelig, lett å administrere og som kan stå seg over tid, sier sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF, Svein Erik Eide. Han presiserer at nettbutikken vil framstå med bedriftens uttrykk/ design, slik at det for kunden ser ut som om kjøpet skjer på bedriftens egne nettsider. Via posten – Løsningen baserer seg på utsendelse via posten med pakkesporing, og betaling er tenkt gjennomført med betalingsløsningene NETS og/eller DIBS, løsninger mange bedrifter allerede er inne i. Løsningen vi bli frittstående for hver bedrift, og hver enkelt bedrift vil kun forholde seg til egne varer og egen nettbutikk, påpeker Eide. Tilbyr support Han understreker ellers at all betaling går direkte til hver enkelt bedrift. Kunden belastes i det varen sendes ut , og KLF vil ikke være en del av pengestrømmen ved kjøp, men vil dekke utgiftene for løsning, drift og support gjennom årlig tilslutningsbetaling. KLF vil således tilby support om det er ting bedriftene trenger hjelp til i løsningen. 10 000 kroner – Hva koster det for bedriftene å bli med på dette? – Vi forventer en oppstartskostnad (om vi blir mange nok) på 10 000 kroner pr. bedrift og deretter en årlig avgift som ligger under dette, basert på nettsalg, bedriftens størrelse samt hvor mange bedrifter vi får med i løsningen. – Om vi får med en del av bedriftene inn i løsningen er det på sikt mulig å opprette en overordnet kjøttbutikk på nett som «mates» av underbutikkene og der alle bedriftenes produkter vises, sier Svein-Erik Eide. Han søker i første omgang to pilotbedrifter innen spekemat som KLF vil hjelpe i gang i nettbutikkløsningen. Meld derfor fra om dere ønsker å være en av de som kommer med først.

Siste saker