Høyrelederen møtte Sørlandsbedriftene

Strømpriskrisen var tema da Høyre-leder Erna Solberg sist fredag møtte ledere fra Sørlands-bedriftene Jens Eide AS, Sørlandskjøtt AS og Svindland AS. De tre bedriftene har i hele vår vært preget… Les mer

Strømpriskrisen var tema da Høyre-leder Erna Solberg sist fredag møtte ledere fra Sørlands-bedriftene Jens Eide AS, Sørlandskjøtt AS og Svindland AS.

De tre bedriftene har i hele vår vært preget av uvanlig høye strømpriser. Og der husholdningene får dekket 90 prosent av regningen når strømmen koster mer enn 70 øre kilowattimen, er det ingen kompensasjon til den kraftkrevende matindustrien

– Strømprisene på Sørlandet er høyest i Norge og brutale nå. Alt vi gjør i bedriften krever strøm. Driften vår er basert på kjøling, tilberedning, koking, tørking og oppbevaring av kjøtt. En vanlig juli-måned må vi ut med mellom 150 og 200 000 kroner. Nå er regningen på 700 000 kroner. Om prisene holder seg på dette nivået ut året, må vi ut med ti millioner kroner for strøm i år mot to millioner et normalt år, sier daglig leder Jens Eide.

Svindland forventer rask statlig strømhjelp (kjottbransjen - 1.08.2022)

Rune Svindland, Patrick Axelsen og Tom Drangsholt var alle på plass for å gi innspill til Erna Solberg. Bedriftene de representerer er liksom Jens Eide hardt rammet av strømpriskrisen.

– Vi trenger forutsigbarhet i form av en makspris på 50 øre kilowatt på strøm. Industrien i Sør har i ett år nå hatt en prisgalopp på strøm. Mange bedrifter er allerede på bristepunktet. Det tjenes ikke penger og det må skje endringer nå, sa Svindland.

– Vi er et land med samme innkjøpsvilkår på kjøtt, tilsetninger og emballasje. Lønn er også stort sett likt uansett hvor bedriften ligger. Når forskjellen på strøm er fra 2 øre i Trøndelag til 500 øre pr kw på Sørlandet blir dette så konkurransevridende at det kan velte hele industrien i vår landsdel, sier Drangsholt.

– Behov for forutsigbare strømpriser (kjottbransjen - 1.08.2022)

Samtlige kjøttbedrifter som møtte Solberg, konkurrerer nasjonalt. Ønsket som ble presentert for Solberg er at Sørlandet må få lik strømpris som resten av landet. En ordning for å få til det, bør være på plass ved utgangen av 2022.

– Sørlandet taper nå kontrakter og arbeidsplasser. Det koster oss flere kroner mer per kilo å produsere mat her i sør, enn lenger nord i landet. Vi blir rett og slett valgt bort og er fanget i en umulig situasjon. Konkurrentene har helt andre betingelser. Jeg lurer på hva Konkurransetilsynet tenker om dette, spør Eide.

Strømsjokk for flere kjøttbedrifter (kjottbransjen.no - 08.12.2021)

Under besøket ble det mange gode diskusjoner mellom kjøttbedriftene og Høyre-lederen. Solberg presiserte at en støtteordning som ligner på den som norske forbrukerne nå har, er en mulig løsning. Hun lanserte også en annen løsning med utspring i Luxembourg.

- Det er en ordning der myndighetene gir støtte til bedrifter der utgifter til energi normalt utgjør minst tre prosent av driftskostnadene. Staten dekker en gitt prosentandel av merkostnadene fremover. Høyre er imot en makspris. Vi mener altså ikke at regjeringen skal dekke alt, for bedriftene skal ha incentiv til å spare strøm eller å investere i ENØK-tiltak, sa Solberg.

Hun fastslo at vi nå har en mulighet til å få til mer satsing på ENØK i næringslivet.

- En del av disse tiltakene skal bedriftene selvsagt måtte betale for selv, men staten har en rolle i å stimulere til mer av dette, sa sier Høyre -lederen.

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen (kjottbransjen.no - 21.01.2022)

Alle de tre Sørlandsbedriftene har klare planer for solcellepaneler i stor skala. Fra 2000 m2 til 4500 m2 med paneler er prosjektert i de forskjellige bedriftene. Men det er i øyeblikket ikke mulig å få støtte til investeringen.

- Svindland AS sitt strømforbruk tilsvarer rundt 100 husstander. De 100 husstandene får ENOVA-støtte om de vil legge solpanel, bedriften vår vil ikke få noe. Hvor er logikken? Vår oppfordring til politikerne er å få på plass god støtte for de grønne tiltakene som vil kunne implementeres fort og effektivt. Solpanel og annen energibesparende tiltak er førsteprioritet, sier Rune Svindland.

Uansett er de tre bedriftene tydelige på at uten en løsning på strømpriskrisen er det ikke penger igjen til investering i solcellepanel selv om staten tar deler av kostnaden.

Kjøtt- og matbransjen trenger strømstøtte nå (kjøttbransjen.no 03.03.2022)

KLF var til stede under besøket og bidro i forkant med koordinering og samkjøring av det som ble presentert.

- Som bransjeorganisasjon deler KLF kunnskap og utveksler synspunkter med sentrale stortingspolitikere, sier Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF. Vi har jobbet med denne saken siden årsskiftet og varslet allerede i januar at grep måtte tas. Og midt i mars kom vi med et opprop til regjeringen med forslag til tiltak. Det var undertegnet av drøyt 50 av våre medlemsbedrifter, men responsen har vært fraværende.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for å lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

- Vi er veldig glade for at de tre bedriftene fikk mulighet til å møte Erna Solberg og presentere de ekstreme utfordringene de nå står midt oppi. Sørlandsbedriftenes opptreden var et viktig bidrag for å presse regjeringen til handling i denne viktige saken, avslutter Svein-Erik Eide.

Siste saker