– Reduksjon av reguleringslager er et felles ansvar

Av Per A. Sleipnes Reguleringslageret av storfe har vokst seg historisk stort de siste uker og måneder. På det meste har det ligget godt over 5000 storfe på dette lageret. De… Les mer

Av Per A. Sleipnes

Reguleringslageret av storfe har vokst seg historisk stort de siste uker og måneder. På det meste har det ligget godt over 5000 storfe på dette lageret. De siste ukene har imidlertid lageret blitt noe redusert og det takket være målrettet innsats fra en håndfull frittstående skjærebedrifter.

Til tross for at skåret vare basert på innfryst storfeslakt har en betydelig dårligere kvalitet med tanke på sluttmarkedet, har disse bedriftene tatt ansvar. Først og fremst Fatland hvor det på Jæren-anlegget har blitt skåret storfe fra reguleringslager i stor skala den siste tiden.

Forenklet sagt har Nortura lagt inn og KLFs skjærebedrifter tatt ut. Det vekker selvsagt reaksjoner fra flere aktører på privat side. Disse har sett seg lei på at det kun er de frittstående skjærebedriftene som «tar belastningen» med å hente ut frossent storfe fra reguleringslageret og skjære dette ned

Fatland alene har de siste månedene tatt ut i gjennomsnitt sju lass pr. uke av dette frosne storfeet. Det vil si rundt 60 storfe eller nær 20 tonn. Sluttproduktene man sitter igjen med etter skjæring, har en klart dårligere kvalitet og er vanskeligere å bli kvitt i markedet. Bedriftene som skjærer må derfor kraftig ned i pris i sluttmarkedet.

Med tanke på rettferdig konkurranse i markedet, burde selvsagt også Nortura stilt opp i større skala når målsettingen er å redusere lagrene av innfryst storfe.

Det er altså vanskelig å «bli kvitt» dette kjøttet og til kjøttdeig kan det ikke benyttes. Logistikken rundt denne bruken er derfor krevende og bedrifter må finne varelinjer som i utgangspunktet ikke eksisterer. Alt som blir produsert på basis av storfe fra reguleringslager, må selges med betydelige rabatter.

Denne spesielle situasjonen aktualiserer det vi tidligere har kommentert i denne spalten. Dagens system for markedsregulering har betydelige svakheter og bør grundig gjennomgås med tanke for fornyelse. Systemet er i hvertfall ikke tilpasset situasjonen anno 2023. Men dette er et politisk spørsmål som opplagt ikke blir er løsning på i overskuelig framtid.

Siste saker