Slakteri på Otta er i rute

Planleggingen av det nye slakteriet på Otta er i rute, og nå kan det i tillegg bli skjæring og foredling av rein i det nye slakteriet. Det blir dessuten stadig… Les mer

Planleggingen av det nye slakteriet på Otta er i rute, og nå kan det i tillegg bli skjæring og foredling av rein i det nye slakteriet. Det blir dessuten stadig flere bønder som blir med på eiersiden.

Av Per A. Sleipnes

I fjor høst ble det klart at byggestart måtte utsettes til våren i år. Det ble dessuten besluttet å nedskalere noe rent bygningsmessig. Det som følge av at byggekostnadene nærmest eksploderte i kjølvannet av pandemien.

Opprinnelig skulle det nye bygget hatt et areal på 10 000 kvadratmeter. Nå er dette arealet redusert med 3000 kvadratmeter.

Solid oppslutning

– Det er viktig at både bønder i Gudbrandsdalen og investorene er trygge på dette prosjektet. Når vi nå har nedskalert anlegget, er det nettopp for å legge til rette for en trygg og fornuftig realisering, sier daglig leder i selskapet, Terje Wester.

Han er glad for den massive oppslutning dette slakteriprosjektet har fått blant bønder i Gudbrandsdalen. Pr. nå er 400 bønder med på eiersiden og innen emisjonsrunden er over, regner Wester med at dette tallet vil passere 500.

Fire kommuner

Kostnadsrammen for det nye slakteriet er på 300 millioner kroner. De fire kommunene Sel, Vågå, Lom og Nord-Fron har bevilget egenkapital til selve bygget. Så har Grilstad og Jæder – sammen med lokale bønder, hånd om den øvrige delen, og skal leie bygget av eiendomsselskapet. Detaljene i dette samarbeidet er også på tegneblokka nå. Rundt regnet halvparten av totalrammen er byggekostnader og den øvrige halvparten «innmaten» i anlegget.

Også rein-foredling

Terje Wester & Co. har nylig hatt møte med de fire tamreinlagene i Jotunheimen. Disse samarbeider om «Rein fra Jotunheimen», som har fått spesialitetsmerket fra Stiftelsen Norsk Mat (Matmerk)

– De fire tamreinlagene har signalisert stor interesse for dette slakteriprosjektet. Det innebærer at inntil 220 tonn rein kan bli skåret og foredlet på anlegget. Slaktingen skal tamreinlaget selv stå for, poengterer Wester. Han peker på at det er viktig å åpne for godt samarbeid lokalt og rein er en råvare som det nye slakteriet kan håndtere lokalt.

Sikring av arbeidsplasser

Grilstad og Jæder er som kjent industriaktørene som skal drifte anlegget.

Begge KLF-bedriftene er opptatt av muligheten til å styrke matproduksjon og foredling i distriktet, samt sikre at arbeidsplasser og verdiskapning kommer distriktet og samfunnet til gode. I tillegg er det betydelig merkevarekompetanse hos eierne, og dette skal komme prosjektet til nytte!

– Det enorme engasjementet i regionen, samt at det nye slakteriet blir plassert nettopp i Gudbrandsdalen, har vært avgjørende for vårt valg, avslutter Terje Wester.

Siste saker