Soyafritt EU gir mindre svin- og fjørfekjøtt

Soyafritt EU gir mindre svin- og fjørfekjøtt Svenske landbruksforskere har undersøkt hvordan produksjonen av kjøtt, melk og egg vil måtte endres hvis EU skal produsere så mye mat som mulig… Les mer

Soyafritt EU gir mindre svin- og fjørfekjøtt

Svenske landbruksforskere har undersøkt hvordan produksjonen av kjøtt, melk og egg vil måtte endres hvis EU skal produsere så mye mat som mulig uten å importere soya.

Studien viser at antallet griser og fjørfe må reduseres betydelig, mens antall drøvtyggere ikke trenger å bli påvirket så mye.

For å redusere soyaimport, må EU enten bruke mer dyrket mark til produksjon av proteinrikt dyrefôr eller redusere produksjonen av animalske produkter. Ettersom det første alternativet ville gjøre EU mer avhengig av import av andre type vekster, er det en risiko for at avskoging og miljøpåvirkning bare overføres fra en vekst og region til andre vekster og regioner.

Tre scenarier

I den svenske studien har forskerne derfor valgt å utforske det andre alternativet, det vil si å redusere husdyrproduksjonen i EU. De har studert tre scenarier der EU på forskjellige måter unngår soyaimport uten å bruke mer land i EU til fôrproduksjon.

Basert på de forskjellige scenariene har forskerne beregnet hvordan det tilgjengelige dyrefôret ville være best fordelt mellom forskjellige dyrearter for å produsere så mye animalsk protein som mulig. Resultatene viser at produksjonen av hovedsakelig svinekjøtt og fjørfe vil måtte reduseres betydelig, med mellom 43 og 58 prosent sammenlignet med dagens produksjon.

Skummel observasjon

– En interessant og litt skummel observasjon vi gjorde, er at det brukes mer soya for å produsere et gjennomsnittlig kilo svinekjøtt eller fjørfekjøtt i EU (rundt 0,7–0,8 kg soya) enn det som finnes i for eksempel en kilo soyahakk (rundt 0,4 kg soya), sier Johan Karlsson som er hovedforfatter på studien.

Forskerne undersøkte også hvordan redusert produksjon av animalske produkter kunne erstattes av plantebaserte alternativer. Hvis vi fortsetter å dyrke fôr på så mye av landet som i dag i EU (ca. 48 prosent) og bruker soyaimport direkte i mat i stedet for i dyrefôr, trenger vi bare å importere rundt en sjettedel av soya som importeres i dag til fôr, ifølge forskerne.

I et annet scenario undersøkte forskerne muligheten for å dyrke mer soya og andre belgfrukter til direkte konsum på deler av dyrkbar mark i EU der det dyrkes fôr i dag. Da kunne soyaimport bli eliminert fullstendig, men det ville bety en større reduksjon i dyreproduksjonen med 51 prosent mindre svinekjøtt og 68 prosent mindre fjørfe.

Siste saker