Sterk satsing på bærekraftig drift

– Vi kan ikke gjøre alt, men om alle i bransjen gjør noe, er vi som bransje et langt skritt i retning en bærekraftig produksjon av kjøttprodukter her i landet…. Les mer

– Vi kan ikke gjøre alt, men om alle i bransjen gjør noe, er vi som bransje et langt skritt i retning en bærekraftig produksjon av kjøttprodukter her i landet.

Av Per A. Sleipnes

Når det kommer til miljøriktig og bærekraftig drift, er dette moralen til daglig leder Paal Stang i familiefirmaet Roar Stang AS. Råde-bedriften har tatt sjumilssteg når det gjelder nettopp det å tenke langsiktig i et bærekraftperspektiv. Det høster Stang & Co. nå fruktene av.

– Vi har valgt å fokusere på miljø og klima, noe som faktisk gir bedriften et løft på flere måter. Å ha en avklart filosofi på dette viktige området blir viktigere og viktigere og det at vi i løpet av året får status som miljøfyrtårn gjør oss veldig stolte. Et konkret eksempel på det vi har gjort i bedriften er bruk av overskuddsvarme fra produksjonen og våre kjølemaskiner. Det har bidratt til rundt 20 prosent mindre strømforbruk, noe som slår veldig positivt ut på bunnlinja. Kan jo også nevne at vi ved hjelp av solceller dekker 16 prosent av vårt strømforbruk. I bærekraftsammenheng, må det sies å være bra for en bedrift på vår størrelse og med de ressurser vi sitter på, fastslår Paal Stang.

150 millioner kroner

Det var for seks år siden at Østfold-bedriften flytter virksomheten fra Årum mellom Sarpsborg og Fredrikstad, til Råde. Den gang omsatte bedriften for beskjedne 48 millioner kroner. Nå er dette salget mer enn tredoblet og omsetningen i år vil passere 150 millioner kroner med god margin. Nylig ble 130 kvadratmeter nye produksjonslokaler tatt i bruk og det til en investering på 20 millioner kroner. Det er for øvrig den andre store utbyggingen på seks år. Frisk satsing med andre ord, men Paal Stang er klar på at dette var veien videre for denne suksessfulle bedriften.

Vokser på halal-produksjon

– Før måtte vi nærmest alternere mellom strimling og slicing i eksisterende lokaler. Nå kan vi sette fullt trykk på begge arbeidsoperasjoner. Det skaper langt flere muligheter og gjør oss mer leveringsdyktige inn mot det viktige dagligvaremarkedet for blant annet halal-produkter. Stikkordet her er bearbeiding av halalprodukter basert på råvarer fra Axel Andersen og Nortura. Halalmarkedet har et stort utviklingspotensial, og da snakker jeg om hele landet. Særlig i dagligvaresegmentet er behovet for innovative halalprodukter stort. Halal-produksjon står nå for en tredjedel av vår samlede omsetning, konstaterer Paal Stang.

Bærekraftig virksomhet

Det er ikke bare en solid oppgradering av produksjonsfasilitetene som har funnet sted i Råde. Et topp moderne restaurantkjøkken (prøvekjøkken) er på plass for å gi HORECA-kunder en autentisk inntrykk av muligheten som Stang-produktene gir. Og det stopper ikke her. På taket av det nye bygget skal det til våren anlegges grøntarealer med blant annet montering av bikuber. Også det i et bærekraftperspektiv. Det vil bedriftens 20 fast ansatte få glede av. Og apropos ansatte: på slutten av 2023 fikk Paal Stang på plass en bærekraftansvarlig i full stilling. Det er med andre ord en offensiv bedrift som nå staker ut kursen framover.

Leverer til FFK

– Ja, her nytter det ikke å lene seg tilbake. I denne bedriften er det aldri rolige dager. Det skjer spennende ting hele tiden og nå føler jeg at vi er rigget for framtiden på alle måter, mener Paal Stang som for øvrig er en stor tilhenger og støttespiller til Fredrikstad Fotballklubb (FFK). Bedriften leverer alt av kjøttprodukter til klubben, og ettersom rødtrøyene skal opp på øverste fotballnivå i Norge er dette et betydelig salg.

Siste saker