– Tilsynet misforstår markedet

– Det norske landbruksmarkedet er ikke fritt, det er gjennomregulert. Det har ikke tilsynet skjønt, sier KLF etter Konkurransetilsynets vurdering av KLF og Norturas forslag til ny markedsbalansering.

Forrige uke meldte Konkurransetilsynet tilbake til landbruks- og matminister Jon Georg Dale hva de mener om Nortura og KLFs forslag til ny markedsbalanseringsordning.

Konkurransetilsynet sier at forslaget om ny markedsbalanseringsordning fra Nortura og KLF svekker konkurransen i markedene for kjøtt og egg, og fører til høyere priser til forbruker, mindre produktutvikling og mindre effektive bedrifter.

– Nortura og medlemsbedriftene i KLF er i dag konkurrenter i flere markeder. Med dette forslaget åpnes det for et nært samarbeid om markedsbalansering mellom disse. Det kan svekke konkurransen i de markedene der disse møtes, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen er ikke overrasket over tilsynets konklusjon.

- Det norske landbruksmarkedet er ikke fritt, det er gjennomregulert. Stortinget har bestemt at bøndene kan samarbeide for å regulere både produksjonsvolum og utbudet av slakt til markedet i den hensikt å holde prisnivået oppe på det nivået Stortinget ønsker.

- Markedsregulator skal derfor i dag ha en oversikt over den totale produksjonen i det norske marked, ikke bare Nortura sin produksjon, for med den kunnskapen kunne foreta nødvendig regulering.

Juul-Hansen er uenig i Konkurransetilsynets vurderinger og påpeker at det er totalmengden av kjøttproduksjon i Norge som i dag blir regulert.

- I den grad det gjøres med for dårlig effektivitet faller kostnadene på bonden, uten at forbrukerne nødvendigvis får billigere kjøtt; det kan jo bli eksportert. Men når slaktene først er solgt til en foredlingsbedrift er det stor konkurranse mellom aktørene om å vinne forbrukernes gunst.

KLF mener den foreslåtte løsningen åpner for å finne billigere måter å regulere markedet på, og dermed vil legge til rette for at bøndene skal oppnå sin betaling.

- Løsningen vi foreslår legger også til rette for at konkurransen vi i dag har når slaktet først er solgt, blir enda tøffere. Grunnen til det er at all informasjon som er viktig for å skape konkurranse med ny løsning blir tilgjengeliggjort fullstendig, til alle på samme tid, sier Juul-Hansen.

Han er usikker på om tilsynet har skjønt at hele det norske produksjonsvolumet allerede i dag er med i reguleringen, selv om det bare er Nortura som regulerer.

- Selvsagt kan Konkurransetilsynet sin økonomiske teori, og vet hvordan det teoretisk sett bør virke i et marked som er fritt. En kan kanskje ikke vente at tilsynet tar inn over seg at det er en fordel for alle, om den politisk bestemte målprisen kan oppnås så billig som mulig, spesielt med tanke på at tilsynet egentlig ønsker seg er et helt annet landbruksmarked enn det vi har i dag, sier Juul-Hansen. Han har større tillit til at Stortinget forstår hvordan landbrukspolitikken fungerer i den videre behandlingen, og at man får til noe i retning av det som er foreslått fra Nortura og KLF.

- Forslaget vårt vil føre til mye likere konkurransepremisser for kjøtt- og fjørfefordelingsbedriftene og at konkurransen på foredlingssiden vil bli mer reell.

Siste saker