2000 økologiske gårder i Norge

2000 økologiske gårder i Norge Av nær 2000 økologiske gårder i Norge, var 104 lokalisert til Agder-området. 4,3 prosent av jordbruksarealet i Norge drives nå økologisk. Illustrasjonsfoto: Colourbox Det viser… Les mer

2000 økologiske gårder i Norge

Av nær 2000 økologiske gårder i Norge, var 104 lokalisert til Agder-området. 4,3 prosent av jordbruksarealet i Norge drives nå økologisk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det viser tall fra Norsk Landbruksrådgivning. Tallene viser dessuten at de økologiske arealene øker lengst i sør. På landsbasis har vi hatt en liten økning (0,2 prosent) i bruken av økologiske arealer.

Debio er kontrollorgan for økologisk landbruk i Norge og hvert år lager de statistikk over planteproduksjon og husdyrhold som drives økologisk.

Antall økologiske husdyr på landsbasis er nokså uendret for de fleste dyreslag, unntaket er økologiske høns som stadig stiger i antall. Økologiske høns utgjør nå sju prosent av alle verpehøner.

Storhusholdningsmarkedet har over tid hatt en jevn og betydelig vekst knyttet til økologiske produkter.

Siste saker