Kjøttbransjen: – Bedre rustet mot koronasmitte enn andre bransjer

Kjøttbransjen: – Bedre rustet mot koronasmitte enn andre bransjer OSLO – Gjennom de strenge krav som stilles til god hygiene og gode renholdsrutiner i kjøttbransjens bedrifter, har bransjens bedrifter på… Les mer

Kjøttbransjen: – Bedre rustet mot koronasmitte enn andre bransjer

OSLO – Gjennom de strenge krav som stilles til god hygiene og gode renholdsrutiner i kjøttbransjens bedrifter, har bransjens bedrifter på mange måter en form for «brannmur» når det gjelder spredning av koronaviruset.

Det sier mattrygghets- og kvalitetssjef Mette Juberg (bildet) i KLF. Hun er den som kjenner rutinene ved norske kjøttbedrifter aller best, etter utallige bedriftsbesøk og kursvirksomhet gjennom mange år. Juberg understreker sterkt at dette viruset ikke smitter gjennom mat og at generell god håndhygiene og sunn fornuft med hensyn til å holde seg borte ved sykdomsubehag, er det som skal til nå.

Håndvask viktig

– Jeg vil oppfordre folk i vår bransje til å gjøre det samme som de normalt skal gjøre i sin arbeidssituasjon. Vær nøye med håndvask og ikke still på jobb med forkjølelse eller influensasymptomer. Vår bransje har gjennom mange år arbeidet målrettet for å få ansatte og ledelse i bedriftene til å være nøye med hygienen, og det profitterer vi på nå. Holdningene i våre bedrifter er generelt gode og det gjør meg optimistisk med tanke på å komme gjennom denne krisen uten for dramatiske konsekvenser, sier Mette Juberg.

– Følg offisielle råd

– Bør ansatte i kjøttindustrien være ekstra nøye med hensyn til reiser og deltagelse i arrangementer med mange til stede?

– Alle bør tenke på hvor de reiser og oppholder seg akkurat nå. Dette er snakk om dråpe- og kontaktsmitte, og derfor er det viktig at man følger de råd som Folkehelseinstituttet har gitt og hele tiden oppdaterer samfunnet på. Vi i KLF kan ikke gi råd om annet enn det som strengt tatt har med arbeidsprosesser å gjøre. Ikke hvordan den enkelte bedrift velger å legge løpet i forhold til koronakrisen, sier Juberg.

Pass på prosenten

Hun er nøye med å understreke at i tillegg til grundig håndvask, er desinfeksjon med sprit er godt egnet forebyggende tiltak – også i kjøttbedrifter. Men det er viktig at innholdet av etanol må være minst 70 prosent.

– Hva med smitte via norske dyr, f.eks. på slakterier?

– Ifølge Folkehelseinstituttet er det ingen ting som tilsier at viruset smitter via kjæledyr og husdyr. Men det er viktig at smittebærere ikke kommer i kontakt med kommersielt dyrehold.

Utsetter kvalitets-samling

– Hva med smitte via mat og næringsmidler?

– Det er meg bekjent ikke rapport om noen tilfeller der viruset smitter via mat. Steking og koking vil dessuten drepe viruset ut fra den informasjon vi har i dag. Men hovedregelen er å ikke håndtere mat og næringsmidler når man ser syk. Det gjelder både hjemme og på jobb.

NM i mai?

– I mai skal NM i kjøttprodukter etter planen gå av stabelen og mange i vår bransje er selvsagt opptatt av hva som skjer med dette?

– Vi planlegger for at dette går som planlagt, men her må vi følge situasjonen fra dag til dag. En mulig løsning er et nedskalert kåringsarrangement. Det vil i så fall bli flyttet fra Sentralen i Oslo sentrum der vi har planlagt årets arrangement. Jeg kan også nevne at vi har valgt å utsette kvalitetssamlingen som skulle vært arrangert i Lofoten i slutten av mars. Den planlegger vi nå i starten på november, avslutter Mette Juberg.

Nyhetsservice til KLF-bedrifter

I KLF-sekretariatet er det besluttet å opprette en nyhetsservice der medlemsbedriftene kan stille relevante spørsmål knyttet til Corona-viruset til våre fagpersoner. Motsatt vei vil KLF informere medlemsbedriftene om eventuell ny utvikling som kan ha betydning for driften ute i virksomhetene. – Vi legger selvsagt opp til å ha en så god dialog som mulig med våre medlemmer. Det er opplagt mye usikkerhet og frykt også i vår bransje, og denne nyhets-servicen håper vi i så måte skal hjelpe dere der ute, sier sjefveterinær i KLF, Ida Mathisen.

Siste saker