Bølge av angrep på gårder i Sør-Sverige

Bølge av angrep på gårder i Sør-Sverige Bønder i den sørlige delen av vårt naboland, i første rekke Skåne-området, utsettes nå for en rekke angrep fra dyreaktivister. Dette skjer samtidig… Les mer

Bølge av angrep på gårder i Sør-Sverige

Bønder i den sørlige delen av vårt naboland, i første rekke Skåne-området, utsettes nå for en rekke angrep fra dyreaktivister. Dette skjer samtidig som flere gårder har blitt rammet av salmonella.

Styreleder i det svenske bondelaget (LRF), Palle Borgström, krever at politiet i Skåne handler. Foto: LRF

Lantbrukarnas riksförbund i Sverige (LRF), det svenske bondelaget, krever nå at politiet må ta dette som skjer på alvor.

– Vi er i en situasjon der det pågår ganske mange ulike aktiviteter fra dyrevernsaktivister, aktiviteter som rammer våre medlemmer. Problemet er at politi og rettsvesen reagerer så langsomt, sier Palle Borgström, styreleder i LRF.

En trussel

I et brev til rikspolitisjef Anders Thornberg beskriver LRF dyrevernsaktivistenes opptreden som en trussel både mot matproduksjonen og mot demokratiet, ettersom bønder som har uttrykt seg kritisk til straffereaksjonene mot denne typen inntrenging har blitt truet.

– Når framstående representanter for denne grupperingen går så høyt på banen, er det et sterkt faresignal om at demokratiet er truet, sier Palle Borgström.

Salmonella spres

Den siste tiden har den sørøstlige delen av Skåne opplevd flest inntrengninger, samtidig som fire gårder er blitt rammet av salmonella. Dette er en uvanlig type salmonella som man ikke har sett i landet de siste 40 årene.

LRFs hypotese er at aktivister som beveger seg mellom steder i flere ulike land har tatt med seg smitten til svenske svinebesetninger. I Danmark pågår i disse dager en rettssak om dette.

LRF mener at politiet i Skåne ikke tar disse lovbruddene på alvor, noe derimot politiet i Västra Götaland har gjort.

– Dyrevernsaktivister var svært aktive i den vestlige delen av Sverige helt til for rundt et år siden da politiet der endret måten å jobbe på. Den omleggingen viste seg å gi resultater. Gjennom å få på plass et spesielt team, ble mønstre avdekket og politiet klarte å kartlegge flere dyrevernaktivister, sier Palle Borgström.

– Det er så alvorlig at vi opplever det som et klart brudd på demokratiet, sier Tobias Bergkvistsjef for politiets utredningsenhet i Västra Götaland.

Foto: Polisen

En offensiv satsing

Tobias Bergkvist, sjef for politiets utredningsenhet i Västra Götaland, sier at de gjorde en offensiv satsning for å få bukt med lovbrudd mot bønder.

Politiet startet med å påvise den ansvarlige i miljøene og gjøre en tydelig prioritering slik at alle lovbrudd mot bønder, skulle bli samordnet.

– På papiret kan det se ut som små brudd som kan forsvinne i den store flommen av anmeldte lovbrudd. Men det gjelder å få oversikt over hele bildet, sier han.

Trussel mot demokratiet

– Vi understreket hvor viktig det er å anmelde alle brudd, selv om bønder opplever at det ikke nytter. Når vi arbeider med denne type lovbrudd, ser vi klart at det finnes en systematikk bak. Det er så alvorlig at vi opplever det som et klart brudd på demokratiet, sier Tobias Bergkvist.

I dag har antallet anmeldelser av denne type lovbrudd gått kraftig tilbake i Västra Götaland, men politiet fortsetter allikevel det arbeid som har startet.

Siste saker