Duroc blir felles far-rase

Fatland, Nortura, Norsvin, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som far-rase i Norge.

Virksomheten legges i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS, der Nortura og Norsvin skal eie henholdsvis 70 og 15 prosent, mens Fatland (10 prosent), Furuseth (3 prosent) og Midt-Norge Slakteri (2 prosent) skal ha de resterende eierandelene, melder slakteriene i en pressemelding i dag.

Det har over lang tid vært samtaler mellom Nortura, Norsvin og KLF-slakteriene om et samarbeid på duroc. Når avtalen nå er i boks innebærer det at duroc blir felles far-rase for norske svineprodusenter, med virkning fra 1. september 2017.

Nortura har siden 1990 brukt duroc som farrase i sin trerasekrysning, i et tett samarbeid med Norsvin, som har utført avlsarbeidet. Durocen har blitt en konkurransekraftig gris som leverer godt i alle ledd i verdikjeden. Dette var også en viktig årsak til at verdens nest største avlsselskap, Topigs Norsvin, i fjor valgte å satse på Norturas duroc som farrase i sin videre satsing. Samarbeidet skal videreføres, men nå gjennom det nye felleseide selskapet Norsk Duroc AS, der Norsvin vil stå for det operative avlsarbeidet.

Samlet tredjerasekrysning
Leif Malvin Knutsen, konserndirektør i Fatland og talsmann for KLF-slakteriene, sier det har vært viktig å bidra til å sikre en sterk og trygg satsning på en samlet tredjerasekrysning med basis i Norge.

- Sammen skal vi videreutvikle en god gris for norske svineprodusenter, men også for et internasjonalt marked. Vi anser det som svært viktig at vi har en solid plattform for norsk svineavl, og denne satsningen bidrar helt klart til det, sier Leif Malvin Knutsen.

Satser sammen
- Det er en gledens dag for oss som har arbeidet med duroc i mange år, samt en anerkjennelse av det etablerte avlsarbeidet som drives i Norge, som kjennetegnes av god dyrehelse og et sterkt og forpliktende samarbeid på tvers av organisasjoner, sier visekonsernsjef i Nortura, Hans Thorn Wittussen. - Sett i lys av det er det en naturlig utvikling, og på alle måter mest rasjonelt, at det norske svinemiljøet nå satser sammen på å skape verdens beste duroc-populasjon.

- Framover vil duroc som farrase utvikles ytterligere - spesielt med tanke på lønnsomhet for produsent, men også for industri og forbruker ved at en klarer å tilby stadig bedre kjøttkvalitet, nasjonalt og internasjonalt, sier adm. dir i Norsvin, Olav Eik-Nes.

Påvirker utviklingen av duroc
Leder av produsentrådgivningstjenesten i Fatland, Rolf Gunnar Husveg, mener det på sikt er bra at det har lykkes å få til en samling om én felles far-rase.

- Norge er et for lite land til at det fornuftig å bruke flere far-raser. Hele næringen har felles interesse, slik at vi sammen kan påvirke utviklingen av duroc. Vi merker oss at Norsvins leder lover vektlegging av produsentøkonomi og kjøttkvalitet til forbruker, noe som er svært bra, sier Husveg som understreker at Hampshire leverer gode resultater, både som smågris og i slaktegrisperioden.

- Hampshire vil være tilgjengelig i en tid til framover. Men smågrisprodusentene bør bruke tiden fram mot 1. september til å snakke med sine avtagere av smågris, slik at de holdes orientert om eventuelle endringer. Smågrisprodusentene bør allerede nå forberede fôringsstrategi (mengde og fôrvalg) til framfôring av duroc. Det er nok noe annerledes enn det vi er vant med, sier Husveg før han oppsummerer:

- Vi går spennende tider i møte.

ScanPig åpner for fritt valg av rase
I et nyhetsbrev understreker avlsselskapet Scanpig at tilbudet og muligheten for at alle svineprodusenter tilbys Hampshiresemin blir opprettholdt. Det tas fortsatt imot bestillinger av hampshire-råner til bruk som konsulent, eller for egen tapping og seminproduksjon.

ScanPig oppfordrer alle smågrisprodusenter som tenker å gå bort fra hampshire til å ha tett dialog med sitt slakteri, eller kjøper av smågris, for å ta hensyn til hele verdikjeden.

Siste saker