Gaupset med historisk godt driftsresultat i fjor

Gaupset med historisk godt driftsresultat i fjor OSLO: Angus-bedriften Gaupset i Kristiansund reiste seg etter kriseåret i 2019. Til tross for korona-utfordringer i hopetall og noe lavere omsetning, klarte håndverksbedriften… Les mer

Gaupset med historisk godt driftsresultat i fjor

OSLO: Angus-bedriften Gaupset i Kristiansund reiste seg etter kriseåret i 2019. Til tross for korona-utfordringer i hopetall og noe lavere omsetning, klarte håndverksbedriften å oppnå et driftsresultat på godt og vel to millioner kroner. Det gir en driftsmargin på nær 10 prosent.

Av Per A. Sleipnes

– Vi måtte ta samling i bånn, som heter på idrettsspråket. 2019-tallene ble en vekker for oss og vi måtte ta tak i tingene for å komme ut av det økonomiske uføret. I 2019 fikk vi et driftsresultat på beskjedne 264 000 kroner og vi må tilbake til kriseårene 2006 og 2007 for å finne svakere tall. I lys av dette, bestemte vi oss for å satse på det vi mente vi tjente penger på og så kutte ut det vi tapte penger på. Det inkluderte dessverre også kutt i staben, men det måtte til. Nå er vi tilbake på sporet og hadde vel i fjor det beste resultatet i bedriftens historie, sier daglig leder Bjørge Løvik.

Økt omsetning pr. kunde

Han har vært med i siden 1994, men vært i bransjen siden 1979. Det som var ekstra gledelig for han i pandemi-situasjonen, var den solide oppslutningen om butikken i Kristiansund. Da cateringkundene og kantinesalget sviktet, kom folk til butikken.

– Vi opplevde ikke bare økt omsetning pr. kunde, men også kraftig økt antall kundebesøk. Slikt blir det resultater av, konstaterer Børge Løvik som nå vurderer hva han gjør videre med virksomheten. Han ønsker nye folk inn på eiersiden med tanke på videre satsing, gjerne med ham selv på laget om det er ønskelig.

17, 3 millioner

Landets håndverksbedrifter knyttet til Angus-alliansen, fikk i fjor samlet sett en klart bedre utvikling i driftsmarginene, sammenlignet med 2019.

Det viser tall bladet Kjøttbransjen har hentet inn hos bedriftene selv og hos Angus-mentor Lars Helgeland. Bedriftene som dette samarbeidet omfatter, fikk i fjor et samlet driftsresultat på drøyt 17,3 millioner kroner mot 12,3 millioner kroner i 2019.

Solgte for 20 millioner mindre

Bedriftene i Angus-alliansen omsatte til sammen for vel 364 millioner kroner i 2020, mot 383 millioner kroner året før. Årsaken til nedgangen i salget har selvsagt med pandemien å gjøre og når en bedrift som A. Strøm Larsen får redusert sin omsetning med mer enn 21 millioner kroner fra det ene året til det andre, går det selvsagt ut over det totale salget av kjøttprodukter i Angus-systemet. Strøm-Larsen fikk for øvrig et driftsresultat på vel 3,3 millioner kroner noe som tilsvarer en driftsmargin på to prosent.

Angus-omsetning (i mill. kroner)

2020

(2019)

Driftsresultat 2020

A. Strøm-Larsen AS

166,0

187,1

3,3

Annis Pølsemakeri AS

36,2

31,7

2,1

Håland Kjøtt AS

31,1

27,5

1,6

Annis Mathallen

25,6

21,3

3,4

Gaupseth AS

20,9

21,9

2,1

Brødr. Ringstad

18,1

12,0

3,1

Solheim Kjøtt AS

16,7

20,3

– 161’

Hole Kjøtt AS

16,6

15,0

1,7

Rosenberg Spiseforr.

12,5

11,0

– 281’

Th. A. Abrahamsen AS

12,4

12,5

– 76’

Gunnar Ruud AS

11,9

23,0

– 570’

Halvert omsetning for Ruud

Også Gunnar Ruud Catering AS ble svært hardt rammet av pandemien i fjor og fikk sin omsetning mer enn halvert. Det bidro til et driftsresultat på minus en halv million kroner. Samme utvikling hadde Solheim Kjøtt i Bergen, men tallene her var ikke så stygge som i Oslo.

Men det er også mye positivt å hente i tallmaterialet fra Lars Helgeland. Håland Kjøtt på Jæren hadde f.eks. en omsetningsøkning på nær 13 prosent og fikk et driftsresultat på 1,56 millioner kroner. Det vil si en driftsmargin på 5,32 prosent. Denne driftsmarginen er kun «slått» av Hole Kjøtt i Ålesund og Brødr. Ringstad i Rakkestad. Sistnevnte bedrift fikk økt sin omsetningen i fjor fra 12 til 18 millioner kroner. Driftsmarginen her nådde opp i hele 17,2 prosent. Rett og slett imponerende!

Solid i Ålesund

Annis Pølsemakeri i Mathallen i Oslo økte omsetningen i fjor med drøyt 20 prosent og fikk en driftsmargin på 13,4 prosent. Også Hole Kjøtt fikk over 10 prosent i driftsmargin og her ble omsetningsøkningen på 13 prosent.

– Folk her i Ålesund er flinke til å handle i spesialbutikken og i påsken hadde vi større trafikk enn noensinne. Virkelig oppløftende midt i den krisetida vi er inne i nå. Men jeg føler med de kollegaene våre som tradisjonelt er store på catering/Horeca og som sliter i motbakke, sier Laila Hole.

Spesielt år

Angus-mentor Lars Helgeland i selskapet Butikkutvikling peker på at 2020 ble et spesielt år som påvirket den enkelte Angusmedlem svært ulikt.

– Vi ser at Angus er den kjedegrupperingen Butikkutvikling jobber med som har størst individuelle forskjeller. Derfor stilles det store krav til den enkelte leders handlekraft og økonomiforståelse. Skreller vi bort utenforstående faktorer bør vi ha en vekst (koronaeffekt) på åtte prosent et i butikksalg. Angus-bedriftene er stort sett mindre enheter hvor kunden møter kjøtthandleren i butikken til daglig. Dette er en av hovedårsakene til omsetningsøkningen for noen av bedriftene som ikke har valgt å satse så målrettet på catering og HORECA, sier Lars Helgeland.

Må være kyniske

Han følger Angus-bedriftene tett bl.a. via kursing og innsamling/bearbeiding av regnskapsdata.

– Lederskapet har blitt utfordret i korona-året 2020. På den ene siden må bedriftene være kyniske, faktabaserte og handlingsorienterte, samtidig som den enkelte medarbeider har stort behov for oppmerksomhet. Å kombinere dette er krevende, men nødvendig, avslutter Lars Helgeland i Butikkutvikling.

Angus-mentor Lars Helgeland i selskapet Butikkutvikling peker på at 2020 ble et spesielt år som påvirket den enkelte Angus-medlem svært ulikt.

Siste saker