Hårete mål for svinenæringen

– I møte med Dale rapporterte vi på hva som er gjort siden forrige møte, og plan fremover. Det ble godt mottatt av statsråden, som er tydelig på at han forventer fremdrift og rask endring til bedret dyrevelferd i svinenæringen.

Det sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF etter at svinenæringen for andre gang i år ble kalt inn på teppet til statsråden. Bakgrunnen er fjorårets dyrevelferdsrapport fra Mattilsynet og tilsynskampanje med slaktegriser i Rogaland. Til stede på møtet var foruten KLF, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Nortura SA og Animalia AS.

Står sammen om grisens velferd (kjottbransjen.no - 13.02.2018)

- Møtet var veldig positivt. Dale var fornøyd med leveransene i handlingsplanen vår, og med tiltakene som er skissert utover høsten. Jeg mener bransjen svarte ut på en god og troverdig måte. Vi har levert, og vil fortsette å levere, sier Juul-Hansen.

Siden forrige møte har slakteriene gjennomført svært mange besetningsbesøk der man har gått gjennom Mattilsynets sjekklister for dyrevelferd og gitt ekstra oppfølging til produsenter med høy andel anmerkninger fra tidligere tilsyn. Det er også avholdt avlivingskurs og kurs for dyretransport-sjåfører. Handlingsplanen legger også føringer på hvor raskt svineprodusentene skal inn i dyrevelferdsprogrammet for gris.

Det nye programmet bygger på det eksisterende systemet Helsegris, og i korte trekk stilles det krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene. Hvis ikke regler og rutiner på dyrevelferd blir fulgt, vil bonden få trekk i betalinga fra slakteriet.

En formidabel jobb for slakteriene
Statsråd Dale stiller krav om at alle slaktegrisbesetninger skal inn i dyrevelferdsprogrammet innen utgangen av året.
- Slakteriene har en formidabel jobb foran seg for å nå målene om deltakelse, sier Juul-Hansen. Innen 15. september skal 30 prosent av produsentene inn i dyrevelferdsprogrammet og 1. november skal 50 prosent være med. Dette skjer ikke av seg selv, vi har dårlig tid, og slakteriene og KLF må jobbe hardt for å innfri.

- KLF setter pris på at statsråden er engasjert i saken. Kjøtt- og fjørfebransjen er som statsråden opptatt av at vi i Norge skal drive et landbruk med god dyrevelferd som forbrukerne har tillit til. Vi har flinke bønder og et godt regelverk for produksjon av svin sammenlignet med mange andre land. Næringen skal sørge for at det følges.

KLF i løpet av høsten jobbe for å koordinere slakteriene for vellykket og rask innføring og deltakelse i dyrevelferdsprogrammet.

Siste saker