Kan bli slutt på telledatoene

Kan bli slutt på telledatoene Hvor mange dyr du har 1. mars og 1. oktober, bestemmer tilskuddet ditt. Nå jobbes det nå med å få slutt på denne ordningen. I… Les mer

Kan bli slutt på telledatoene

Hvor mange dyr du har 1. mars og 1. oktober, bestemmer tilskuddet ditt. Nå jobbes det nå med å få slutt på denne ordningen.

I framtiden kan produksjonstilskuddet bli utbetalt på grunnlag av data i Husdyrregisteret, i stedet for telledatoer.

Hvor mange dyr du har 1. mars og 1. oktober, bestemmer tilskuddet ditt.

To ganger i året skal dyra telles. Produksjonstilskuddet utbetales ut fra hvor mange dyr bøndene har på akkurat disse datoene.

Men det har sine ulemper generelt, og for storfe spesielt, forteller Ole Nikolai Skulberg. Han er direktør for Totalmarked kjøtt og egg, som har ansvaret for markedsreguleringa av kjøtt.

Særlig telledatoen på høsten er uheldig, mener han.

– Den bidrar til at bonden venter med å levere slakt til etter telledatoen. Det fører til at det slaktes altfor mye da, og man må fryse inn unødvendig mye. Telledatoen på våren lager også forstyrrelser i markedet. Vi er nødt til å bruke prisen for å prøve å påvirke bonden til å levere dyr også før telledatoen. Derfor får man en kunstig stor prisdifferanse før og etter telledato. Både engrospris og omsetningsavgift blir brukt aktivt for å prøve å utligne effekten av tilskuddene knyttet til telledatoen, sier Skulberg.

Siste saker