Listhaug og Blåfjelldal hos KLF-bedrifter

Denne uken fikk Den Stolte Hane Jæren AS, Pers Kjøkken AS og Gårdsand AS besøk av Sylvi Listhaug, mens Nordfjord Kjøtt AS hadde besøk fra Hanne Blåfjelldal, statssekretær i LMD.

- Jeg har bevisst valgt å reise rundt i landet for å møte næringene. Det har gitt meg god innsikt i matproduksjonen i hele landet, og hvilke utfordringer man står overfor både nasjonalt og lokalt, sier landbruk- og matminister Sylvi Listhaug.

- Jeg møter mange produsenter som er fremtidsrettede og ser muligheter. Vi er i ferd med å gjennomgå konsesjonsgrensene. Derfor var det et nyttig møte vi hadde med produsenter både i Rogaland og Vestfold, sier Listhaug.

Mandag 31. mars var ministeren hos Den stolte Hane Jæren AS. Hun møtte ledelsen og kyllingprodusenter for omvisning og diskusjon. KLF var også representert. Listhaug var tydelig opptatt av å sikre rekrutteringen og det at bønder må kunne leve av det å være fulltidsbonde.

- Listhaug hadde god oversikt og kunnskap om kyllingbransjen. Vi diskuterte blant annet konsesjonsgrensene hun ønsker å øke for at produsenter skal kunne gjøre kyllingproduksjon til sin hovedvirksomhet, sier Halstein Bø, tidligere daglig leder av Den Stolte Hane Jæren AS. 

- Jeg merker meg at kyllingprodusentene jeg møtte ønsket å øke konsesjonsgrensene, sa Listhaug etter besøket hos Den stolte Hane Jæren. Daglig leder Terje Haavardsholm til høyre.

- Jeg merker meg at kyllingprodusentene jeg møtte ønsket å øke konsesjonsgrensene, sa Listhaug etter besøket hos Den stolte Hane Jæren. Daglig leder Terje Haavardsholm til høyre.

De fremmøtte produsentene var positive til signalene om å oppjustere konsesjonsgrensene til i alle fall ett årsverk. De ytret ønske om å føre opp enda et hus om det blir åpnet for mer kylling.

- Jeg ønsker å legge til rette for at de som driver med kyllingproduksjon får mulighet til å drive med dette på heltid. Det vil styrke livsgrunnlaget og gjøre det mer attraktivt for unge å tre inn i næringen, sa Listhaug under besøket.

- Rekruttering til landbruket er viktig også for fremtiden til slakteriene. Jeg merker meg at kyllingprodusentene jeg møtte ønsket å øke konsesjonsgrensene. Innspillene jeg fikk var tydelige på dette.

Tirsdag 1. april var det fylkesbesøk i Vestfold.
- Vestfold er et dynamisk landbruksfylke der det produseres mye mat på et lite areal, sa fylkesmann Erling Lae da han ønsket Listhaugs delegasjon velkommen. På dagsprogrammet stod gårdsbesøk og rundtur til foredlingsbedrifter.

En av bedriftene som fikk besøk var Per’s Kjøkken, som for øvrig leverer kjøtt til stortingskantina og er kjent for pålegg, pizzatopping og spekemat.

TV-innslag på NRK Vestfold om Listhags besøk i fylket. Klikk på bildet for å se innslaget.

- Jeg synes det er flott å få vise frem bedriften til en engasjert og positiv minister, sa Tore Sørensen, daglig leder hos Per’s Kjøkken AS. Listhaug forsterket inntrykket hun gir i media. Hun har planer om å ta tak i systemer og ordninger som ikke fungerer.

Sørensen tok også opp matvarekjedenes makt, der han ser at handelen stadig tar kontroll lenger tilbake i verdikjeden.

Senere på dagen fikk Gårdsand i Revetal besøk. Bedriften har det siste tiåret utviklet seg til å bli en mellomstor bedrift med 33 ansatte og 70 millioner i omsetning. De har hatt stort fokus på produktutvikling, noe som har ført til at de nå tilbyr hele 70 ulike produkter i markedet.

– Listhaug gjorde et godt inntrykk og hun var oppriktig interessert, sier Ådne Søyland, daglig leder i Gårdsand AS. Jeg spilte inn problematikk rundt det vi oppfatter som forskjellsbehandling fra Mattilsynets side og byråkrati generelt. Listhaug har mange planer på blokka, men vi la vekt på at hun må beholde det som er bra i norsk landbruk, men også forandre det som har gått ut på dato eller er urimelig og tungvint.

Listhaug i diskusjon med daglig leder i Gårdsand AS, Ådne Søyland.

Listhaug i diskusjon med daglig leder i Gårdsand AS, Ådne Søyland.

I tillegg til Listhaugs bedriftsbesøk denne uken fikk Nordfjord Kjøtt statssekretær Hanne Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet på besøk. KLF var også representert. Kjøttbedriften i Loen har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, fra en omsetning på en milliard i 2007 til 2,2 milliarder i fjor.

– Jeg har et inntrykk av at Nordfjord Kjøtt er en veldig proff bedrift, som er viktig i lokalsamfunnet, og viktig for mange av matprodusentene her i Sogn og Fjordane, sa Blåfjelldal til NRK Sogn og Fjordane under besøket. Bedriften betyr mye for bøndene i nærmiljøet og er en sterk konkurrent til Nortura, og konkurranse, det liker vi, sa Blåfjelldal under besøket.

Meiner bøndene kunne tent nær 30.000 meir dersom dei leverte til Nordfjord Kjøtt (01.04.2014 - NRK Sogn og Fjordane)

Statssekretær i landbruksdepartementet, Hanne Blåfjelldal, på besøk hos Nordfjord Kjøtt. Her sammen med daglig leder Geir Egil Roksvåg.

Statssekretær i landbruksdepartementet, Hanne Blåfjelldal, på besøk hos Nordfjord Kjøtt. Her sammen med daglig leder Geir Egil Roksvåg.

Siste saker