Slå ring om MatPrat

Slå ring om MatPrat Per A. Sleipnes I år kan MatPrat feire at 20 år er gått siden etableringen. Denne «bursdagen» er det all grunn til feire – både for… Les mer

Slå ring om MatPrat

Per A. Sleipnes

I år kan MatPrat feire at 20 år er gått siden etableringen. Denne «bursdagen» er det all grunn til feire – både for de ansatte i MatPrat men ikke minst for aktørene i norsk kjøttbransje. Ja, selvsagt har også norske bønder all grunn til å glede seg over at MatPrat fortsatt eksisterer og bidrar med saklig og nøktern informasjon om norsk kjøtt og norske egg.

Men at MatPrat, eller Opplysningskontoret for kjøtt og egg, fortsatt framstår som en vital kraft i bestrebelsene på å omsette norske landbruksprodukter, er ingen selvfølge. De siste årene har sterke krefter, bl.a. innenfor det politiske miljøet her i landet, vært aktive i å snakke ned MatPrat. Aller helst ønsker disse kreftene å legge ned Opplysningskontoret for kjøtt og egg.

I bestrebelsene på å motarbeide MatPrat har det blitt vanlig å benytte en hel del feilinformasjon. Bl.a. at MatPrat er et statlig selskap som får offentlig støtte for å reklamere for kjøtt. Dette er en misforståelse som har vist seg vanskelig å gjendrive. Og bare for å ha slått det fast: MatPrat er fullfinansiert av norske egg- og kjøttproduserende bønder. Finansieringen skjer via omsetningsavgiften, som er en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når hun/han leverer produktene sine til foredling og salg.

– MatPrat er en merkenøytral aktør som jobber på vegne av hele den norske kjøtt- og eggbransjen.

MatPrat er dessuten en merkenøytral aktør som jobber på vegne av hele den norske egg- og kjøttbransjen. Det betyr at kommunikasjon og markedsføring er generisk, og knyttet til en hel varegruppe (norsk egg og kjøtt). MatPrat sine aktiviteter gjøres med andre ord på vegne av hele kategorien, og ikke på vegne av enkeltprodusenter, merkevarer eller produkter.

Det er i tider som de vi er inne i nå, vi virkelig trenger en instans som taler norske bønders sak med hensyn omsetning av norske kjøttprodukter. Når begreper som «kjøttskam» nærmest har etablert seg som en sannhet i den offentlige debatten, skjønner vi at det kreves en form for motvekt. Det er her MatPrat kommer inn som stolt ambassadør for råvarene fra det norske landbruket.

Derfor har «20-åringen» mye å ta tak i de nærmeste årene. Ikke minst å få det norske folk til å skjønne at kortreist norsk kjøtt, praktisk talt fritt for antibiotika, er å foretrekke framfor importert kjøtt fra Brasil eller New Zealand. Det kan nemlig bli realiteten om de mest aktive motstanderne av kjøttproduksjon her i landet får viljen sin gjennom.

Koronakrisen vi nå er midt inne i, bekrefter også viktigheten av at vi i Norge har et oppegående norsk landbruk som forsyner norske forbrukere med kjøtt og egg.

Gratulerer med jubileet!

Siste saker